.::. دانشکده علوم انسانی واجتماعی واحدزنجان .::.

پایان نامه ها

پایان نامه ها

تاریخ: 1392/09/18 - 13:32


 

مراحل انتخاب موضوع و دفاع از پایان نامه

 

1-    دانشجو باید در پایان ترم دوم  و یا شروع ترم سوم با مشورت یکی از اساتید موضوع پیشنهادی خود را انتخاب نموده و فرم های درخواست و تایید موضوع را تکمیل نموده و تحویل مدیرگروه نماید. (همچنین مدارک استعلام تکراری نبودن موضوع از سایت های ایران داک،http://www.irandoc.ac.ir/  ،کتابخانه ملی http://www.nlai.ir/، و سیستم یکپارچه کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی(سیکا)http://sika.iau.ir که بر اساس کلید واژه جستجو شده به همراه موضوع تحویل گروه شود).

2-     پیگیری مورد 1 و شروع به کار پایان نامه پس از تصویب موضوع از سوی گروه تخصصی(همچنین ثبت موضوع در سایت ایران داک پس از تصویب موضوع).

3-     تماس مستمر با استاد راهنما و ارائه گزارش های پیشرفت کار.

4-    شرکت در حداقل سه جلسه دفاعیه جهت کسب تجربه و اخذ گواهی شرکت درجلسات.

5-     پس از 6 ماه از تصویب موضوع (بند2)، اخذ گواهی آمادگی دفاع از استاد راهنما و تکمیل پروپزال و ارائه آن به همراه گواهی مذکور به مدیر گروه جهت اخذ کد.

6-    پروپزال باید شامل فایل موجود در سایت دانشکده علوم انسانی (حوزه پژوهش، بخش فرمها) باضافه یک برگ اصل و کپی صورتجلسه تصویب موضوع بوده و کلیه امضاها اخذ گردیده باشد.

7-    پیگیری بند 5 تا اخذ کد، و تکمیل فرم مجوز دفاعیه و ارائه آن به رئیس پژوهش دانشکده و تعیین داور و وقت دفاع توسط گروه و پژوهش دانشکده.

8-    تهیه و نصب اطلاعیه های روز دفاع جهت آگاهی علاقه مندان به شرکت در جلسه دفاعیه.

9-    تهیه مدارک لازم در جلسه دفاع شامل 8 نسخه پرینت فرم «ب» (تکمیل شده) یک عدد CD از فرم «ب» (تکمیل شده) و یک برگ پرینت فرم «الف» (تکمیل شده).

10-                        هماهنگی با اساتید سه روز قبل از دفاع و هماهنگی با پژوهش دانشکده یک روز قبل از دفاع.

11-                        در صورتی که دانشجو مایل به ارائه مقاله می باشد، می بایست نامه Submit یا Accept و یا یک نسخه مقاله آماده برای ارسال به مجله را در جلسه دفاعیه ارائه نماید.

12-                        دانشجو باید در روز دفاعیه یک ساعت قبل از دفاع جهت تعیین جا و بررسی مدارک به اداره پژوهش دانشکده مراجعه نماید.

13-                        مراحل بعد از دفاعیه در جلسه دفاع ابلاغ خواهد شد.

 

یادآوری: کلیه فرم های مورد نیاز دانشجویان کارشناسی ارشد در سایت دانشکده (حوزه پژوهش، بخش فرم ها) و همچنین در انتشارات دانشکده موجود می باشد.

 

                                                 اداره پژوهش دانشکده علوم انسانی واجتماعی