.::. امور کلاس ها .::.

عدم تشکیل کلاس ها در دانشکده علوم تربیتی

عدم تشکیل کلاس ها در دانشکده علوم تربیتی

تاریخ: 1393/02/20 - 18:34


 

توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  95/11/30 شنبه محسن امیری روانشناشسی کودکان استثنائی 11:30-13:00
  95/11/30 شنبه فاطمه نظری سمینار در مسائل روانشناسی عمومی 11:30-13:00
  95/11/30 شنبه رسول بیات معرفت شناسی 15:45:17:15
  95/11/30 شنبه حجت محمدی مغانی مسابقات و اردوهای ورزشی 15:45:17:15
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  95/12/02 دوشنبه آرش ترک سامنی حرکت شناسی ورزشی 8:00-9:30
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  95/12/04 چهار شنبه جواد ناصریان کار برد آمار استنباطی در مدیریت آموزش- مقطع ارشد 14:00-16:15
  95/12/04 چهار شنبه جواد ناصریان آمار پیشرفته- مقطع دکتری  17:30-19:00
  95/12/04 چهار شنبه الهام فتحی روانشناسی پویایی گروه 8:00-10:15
  95/12/04 چهار شنبه الهام فتحی روانشناسی پویایی گروه 10:30-12:45
  95/12/04 چهار شنبه الهام فتحی مسائل بالینی در روانشناسی 15:45-17:15
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  95/12/05 پنج شنبه الهام فتحی متون روانشناسی 2 09:45-11:15
  95/12/05 پنج شنبه الهام فتحی روانشناسی عمومی 11:30-13:00
  95/12/05 پنج شنبه الهام فتحی متون تخصصی روانشناسی ج 17:30-19:00
  95/12/05 پنج شنبه شهرام اسکندری پور تجزیه و تحلیل کتابهای درسی  دوره ابتدائی2 14:00-15:30
  95/12/05 پنج شنبه شهرام اسکندری پور تجزیه و تحلیل کتابهای درسی  دوره ابتدائی1 15:45-17:15
  95/12/05 پنج شنبه شهرام اسکندری پور آموزش و پر ورش تطبیقی 17:00-19:30
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  95/12/06 جمعه فاطمه محمدی خواهان آزمون سازی -جبرانی 08:00-09:30
  95/12/06 جمعه فاطمه محمدی خواهان ادبیات انگلیسی 1 09:15-10:45
  95/12/06 جمعه نور الدین میرزائی ارزشیابی مواد و نرم افزار های آموزشی 09:45-11:15
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
جبرانی 1شنبه 95/12/08 95/12/09 دوشنبه همام موید فر ارزشیابی شخصیت 08:00-10:15
  95/12/09 دوشنبه آرش ترک سامنی حرکت شناسی ورزشی 08:00-09:30
  95/12/09 دوشنبه مریم مصطفوی روانشناسی پیش دانشگاهی 17:30-19:00
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  95/12/12 چهار شنبه آرش ترک سامنی علم تمرین 14:00-15:30
  95/12/12 چهار شنبه آرش ترک سامنی فعالیت ورزشی تغذیه وسیستم ایمنی 15:45-17:15