.::. دانشکده علوم پایه وپزشکی .::.

فرم های آموزشی

فرم های آموزشی

تاریخ: 1393/03/05 - 18:12


دانلود فرم کلاس  های جبرانی

دانلو فرم خام سوالات در قالب  pdf

دانلود فرم خام سوالات در قابل word

دانلود فرم محرومیت دانشجو از امتحانات پایان ترم بدلیل غیبت بیش از حد آموزشی

فرم اعلام وضعیت و نمره کارآموزی دانشجویان شیمی کاربردی
فرم معرفی نامه کارآموزی دانشجویان شیمی کاربردی