.::. حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی .::.

قابل توجه فارغ التحصیلان برادری که فاقد پایان خدمت یا معافیت دائم می باشند

مشمولین

تاریخ: 1396/05/29 - 13:39


قابل توجه دانشجویان برادری که فارغ التحصیل میشوند و فاقد پایان خدمت یا معافیت دائم می باشند

1 – امور آموزش دانشگاه موظف است در همان ترم اول معافیت تحصیلی دانشجویانی که فاقد پایان خدمت میباشند را از نظام وظیفه اخذ نماید.

تذکر : چنانچه معافیت تحصیلی برای فردی اخذ نشود از نظر نظام وظیفه کشوری با مشکل مواجه میشود و امکان فارغ التحصیلی وجود ندارد.

2 – پس از فارغ التحصیل شدن دانشجو اداره فارغ التحصیلان ضمن اخذ پرونده دانشجو از آموزش نسبت به ابطال معافیت تحصیلی اقدام مینماید.

3 – تحویل برگ ابطال معافیت تحصیلی فقط به خود دانشجو یا وکیل قانونی  با ارائه شناسنامه امکان پذیر میباشد.

4- پس از ابطال معافیت تحصیلی دانشجو موظف است از طریق پلیس 10+ دفترچه نظام وظیفه را اخذ و مدارک خود را به همراه معافیت تحصیلی باطل شده توسط دانشگاه به نظام وظیفه کشوری ارسال نماید.

4-1- اگر دانشجو می خواهد در مقاطع بالاتر تحصیل نماید برگه ابطال معافیت تحصیلی را به گروه آموزش تحویل دهد تا مجددا" برای او معافیت تحصیلی اخذ گردد.

تذکر: از روز تاریخ فراغت برای دانشجویان تا مقاطع کارشناسی و یا روز دفاع از پان نامه برای مقاطع ارشد برابر بخشنامه نظام وظیفه حداکثر فرصت ارسال مدارک به نظام وظیفه یکسال میباشد که درصورت اتمام مهلت قانونی نظام وظیفه فارغ التحصیل را غایب منظور مینماید.

5- در صورت عدم مراجعه توسط دانشجو ، دانشگاه در پایان مهلت قانونی معافیت بعد از فراغت بصورت غیابی اقدام به ابطال معافیت تحصیلی دانشجو می نماید که پی آمد این امر متعاقبا" به عهده دانشجو می باشد.