.::. حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی .::.

نقل و انتقال دانشجو

نقل و انتقال دانشجو

تاریخ: 1396/05/29 - 13:39


قابل توجه دانشجویان محترم

نقل وانتقال دانشجویان جهت نیمسال اول 95-94  صرفا" از طریق سامانه انجام خواهدشد ثبت درخواست

توسط دانشجو ازتاریخ 94/03/01 الی 94/03/15 ازطریق پرتال معاونت دانشجویی به آدرس

 78.38.220.207

انجام پذیراست .ضمنا" هیچگونه درخواستی خارج از سامانه قابل بررسی نخواهد بود