.::. اخذ کد پایان نامه .::.

23-روانشناسی بالینی

روانشناسی بالینی

تاریخ: 1393/05/28 - 11:10


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید


ن پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
  93/794 94/8/30    

62620701941051

1394/12/16

      علی قویطاسی
  93/794 94/8/30    

62620701941052

1394/12/16

      رویارضاپور
  93/795 94/9/30    

62620701941054

1394/12/22

      سیما عربگری
  93/795 94/9/30    

62620701941055

1394/12/22
      سمیه عابدی
  93/795 94/9/30    

62620701941056

1394/12/22
      مریم حسنخانی
  93/794 94/8/30    

62620701941057

1394/12/25
      خدیجه یزدانی
  93/794 94/8/30    

62620701941058

1394/12/25
      ماریا حسین زاده
  93/795 94/9/30    

62620701942001

1395/01/18

      فیروزه کابلی
  93/794 94/4/30    

62620701942002

1395/01/25

      حامد زارعی
  93/795 94/9/30    

62620701942003

1395/01/25

      عباس محمدی آبی سلفی
  93/795 94/8/30    

62620701942004

1395/01/25

      محمدعبدی
  93/795 94/9/30    

62620701942005

1395/01/25

      پریسا مافی
  93/795 94/9/30    

62620701942006

1395/01/25

      لیلا طالبی
  93/795 94/9/30    

62620701942007

1395/01/25

      ویدا محبی
  93/795 94/9/30    

62620701942008

1395/01/25

      فاطمه رفیعی
  93/794 94/4/30    

62620701942009

1395/01/29

      شادی رضایی
  93/795 94/8/30    

62620701942010

1395/01/29

      آناهیتا حسینی
  93/795 94/9/30    

62620701942011

1395/01/29

      سمیرا طریقی
  93/795 94/9/30    

62620701942012

1395/01/29

      فرزانه حاجیلو
  93/795 94/9/30    

62620701942013

1395/01/30

      صمد ارغند
  93/795 94/9/30    

62620701942014

1395/01/30

      علی محمدی
  93/795 94/9/30    

62620701942015

1395/02/27

      جبار رحمتی
  93/795 94/9/30    

62620701942016

1395/02/30

      فرحناز رستمی
  93/795 94/9/30    

62620701942017

1395/02/30

      مهسا کمالی خواه
  93/795 94/9/30    

62620701942018

1395/02/30

      لیلا علیرضایی
  93/795 94/9/30    

62620701942019

1395/02/30
      پریسا داداشی
  93/800 94/12/1    

62620701942020

1395/02/30
      کبری مطلبی
  93/800 94/12/1    

62620701942021

1395/02/30
      سولماز بهرامی
  93/800 94/12/1    

62620701942022

1395/02/30
      شمسی همایونی
  93/800 94/12/1    

62620701942023

1395/02/30
      سهیلا نوحی
  93/800 94/12/1    

62620701942024

1395/02/30
      آرزو جعفری
  93/800 94/12/1    

62620701942025

1395/02/30
      هاجرغیاثوند
  93/800 94/12/1    

62620701942026

1395/02/30
      مریم رضایی ملاجق
  93/800 94/12/1    

62620701942027

1395/02/30
      مهسا نعمتی
  93/800 94/12/1    

62620701942028

1395/02/30
      زهرا خلجی
  93/800 94/12/1    

62620701942029

1395/03/08
      لیلا اوجاقلو
  93/800 94/12/1    

62620701942030

1395/03/12
      زهرا رضایی
رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های فرزندپروری مادران با اختلالات رفتاری کودکان آنها 93/796 94/9/1    

62620701942031

1395/03/16
    930495308 سمیه علی محمدی
اثربخشی موسیقی درمانی برکودکان عادی و عقب مانده ذهنی سطح رشت 93/793 94/4/20 اصلاح شد

مشخصات استاد ثبت را ثبت نمایید.1394/03/08

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/23

62620701942072

1395/06/20

  سیروس صالحی ش ش 500  ت ت 1317 شیراز 930468305 لیلا اسدی کپورچال
  93/794 94/4/30  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/08

1395/06/27

62620701942044   دکتر داداشی   مرضیه نیازمند مشتاق
  93/794 94/4/30  

 عنوان را ثبت نمایید

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/08

62620701942064

1395/06/09

  دکتر داداشی   سمیه بسطامی
  93/795 94/8/30  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/08

62620701942065

1395/06/09

  دکتر داداشی   لیلا مددی
  93/795 94/9/30  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/08

62620701942073

1395/06/24
 

  دکتر داداشی  

فاطمه مرادی

 

  3/797 94/11/1  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/08

1395/06/27

13820701942003

1395/06/29
 

  دکتر داداشی   لیلا فرجی
اثربخشی آرام سازی پیشرونده عضلانی برکاهش اضطراب و استرس بیماران مبتلا به سرطان سینه قبل از شیمی درمانی 93/797 94/11/1  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/08

62620701951020

 

1395/09/29

  دکتر داداشی 930383734 مرضیه صداقت
اثر بخشی آرام سازی کاربردی برکاهش اضطراب رقابتی در ورزشکاران رزمی کار استان زنجان 93/797 94/11/1  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/08

62620701951019

1395/09/29

  دکتر داداشی 930310612 طاهره کوهستانی
  93/794 94/4/30  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/08

62620701942069

1395/06/14

  دکتر علی رضا کاکاوند   مهدیه السادات حسینیان
  93/794 94/4/30  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/08

1395/06/14

62620701942080

1395/06/31

  دکتر علی رضا کاکاوند   مقدس فتحی راد
  93/794 94/4/30  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/08

62620701942068

1395/06/14

  دکتر علی رضا کاکاوند   ساناز صالح نیا
  93/794 94/4/30  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/08

62620701942079

1395/06/31

  دکتر علی رضا کاکاوند   عصمت مددی
  93/795 94/8/30  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/08
در جدول 2 کد گرفته شده است.   دکتر علی رضا کاکاوند   افسانه سلیمانی
  93/797 94/11/1  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/08

62620701942051

1395/05/27

  دکتر سیروس شریفی   علی اله مغانلو
  93/797 94/11/1  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/08

62620701942057

1395/06/07

  دکتر محمد سعید احمدی   رباب تاران
  93/797 94/11/1  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/08

62620701942048

1395/05/20

  دکتر لقمان ابراهیمی  

فیاض نوری

2

  93/797 94/11/1  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/08

1395/05/27

1395/06/06

62620701942056

1395/06/07

  دکتر محمد سعید احمدی   سمیه داداشی قواقی
  93/797 94/11/1  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/08

62620701942054

1395/05/27

  دکتر سیروس شریفی   منیژه کلانتری
  93/797 94/11/1  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/08

62620701942032

1395/03/23

  دکتر لقمان ابراهیمی  

امیره مرسا

1

  93/797 94/11/1  

ظرفیت استد به عنوان راهنما پر است

1395/03/08

62620701942059

1395/06/08

  دکتر لقمان ابراهیمی  

خدادادکریمی

3

  93/797 94/11/1  

نام اساتید ثبت نشده است

1395/03/08.

62620701942070

1395/06/16

  غلامحسین انتصار فومنی   ابوالفتح ابراهیمی
بررسی اثر بخشی درمان وجودی گروهی برعاطفه خود آگاه و بهزیستی روان شناختی مادران کودکان عقب مانده ذهنی 93/797 94/11/1  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/08

1395/05/25

1395/06/23

1395/07/25

62620701951001

1395/08/06
  دکتر غلامرضا ذاکری پور 930357001 زهرا دشتی
  93/797 94/11/1  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/08

62620701942034

1395/03/23

  دکتر قمرکیانی   فرزاد عبادی
  93/797 94/11/1  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/08

1395/03/23

62620701942039

1395/03/30

  دکتر قمرکیانی   اکبر نظری
  93/797 94/11/1  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/08

1395/03/23

1395/03/30

62620701942060

1395/06/08

  دکتر قمرکیانی   یوسف یوسفی یگانه
  93/797 94/11/1  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/08

1395/03/23

62620701942061

1395/06/08

  دکتر قمرکیانی   سوسن فکری
  93/797 94/11/1  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/08

1395/03/23

62620701942062

1395/06/08

  دکتر قمرکیانی   حسین مهدیون
  93/797 94/11/1    

62620701942038

1395/03/30

  سوسن رئوفی   روناک نهاوندی
  93/797 94/11/1  

اطلاعات کامل ثبت نمایید

1395/03/08

تکرای است در جدول 2 کد گرفته شده است       امینه محمدیان
رابطه اهمال کاری و عزت نفس با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختر دارای مادران شاغل و مقایسه ان با مادران غیر شاغل 93/800 94/12/1   استاد دارای مجوز برای اخذ کد نمی باشد1395/03/23 در جدول 2 کد گرفته شد  

دکتر سید مرتضی حسینی

ت ت 1347 ش ش 333     قم

930344817 صبا کشاورز
رابطه تعارضات زناشویی با  همبستگی خانواده،سلامت روان و سرمایه روانشناختی در مادران دارای فرزند کم توان ذهنی و مقایسه آن با مادران بیش فعال و سالم سهر زنجان 93/799 94/9/1  

ظرفیت استادبه عنوان راهنما پر است

1395/03/10

62620701942037

1395/03/24

  دکتر غلامحسین انتصار فومنی 930499920 مژده اقبال جوادی
اثر بخشی آموزش های دوران بارداری و راهبردهای مقابله ای با استرس در افسردگی ، اضطراب و تنیدگی زنان باردار 93/799 94/9/1  

ظرفیت استد به عنوان راهنما پر است

1395/03/10

1395/03/24

62620701942040

1395/03/30

  دکتر غلامحسین انتصار فومنی 940116755 بهروز آرمان
  93/797 94/11/1  

 

شماره دانشجویی را ثبت نماید

ظرفیت استد به عنوان راهنما پر است

1395/03/10

1395/04/06

1395/04/14

62620701942041

1395/04/19

  دکتر حمید خانی پور   سمیرا واعظ هشترودی
  93/797 94/11/1  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/10

13820701942002

1395/06/09

  دکترمحمود کاظمی   اوین بهرامی
  93/797 94/11/1  

 

62620701942033

1395/03/23

  دکتر افسانه صبحی 930348121 زینب قره باغی
  93/797 94/11/1  

نام استاد و مشخصات را ثبت نمایید

1395/03/12

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/25

 

62620701942082

1395/07/07

 

دکتر توکل موسی زاده

ش ش 100277

ت ت 1346

اردبیل

  علی اصغر دادبخش
بررسی کنش های شناختی دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان 93/800 94/12/1  

مشخصات استاد را ثبت در صورت نداشتن کد مدارک بع امور پایان نامه ارسال گردد.

1395/03/23

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/06/03

 

62620701942067

1395/06/10

 

دکتر کامبیز کامکاری ت ت 1347 ش ش 11333

تهران

920588538 هاله بهستانی زاده
پیش بینی سلامت روانی بر اساس نیازهای بنیادی روانشناختی،ذهن آگاهی و عواطف مثبت و منفی در دانشجویان شهرستان میانه 93/800 94/12/1    

62620701942035

1395/03/23

  دکتر حمید خانی پور 930334687 فرید رضا فغفوری
رابطه فرسودگی زناشویی و استرس والدینی با فرسودگی شغلی کارمندان بانک تهران 93/800 94/12/1  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/23

62620701942071

1395/06/17

دکتر قمر کیانی دکتر افسانه صبحی 930279687 معصومه توفیقی فر
رابطه سبک های فرزند پروری با گرایش به اعتیاد در دانش آموزان دوره دوم متوسطه طارم با میانجیگری حمایت اجتماعی و هوش هیجانی 93/800 94/12/1  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/23

1395/06/08

1395/06/24

62620701942074

1395/06/27
 

  دکتر لقمان ابراهیمی 930288660 سید رضا محمدی
مقایسه هوش عاطفی،امید به زندگی و کیفیت زندگی در بچه های بی سرپرست و بد سرپرست و عادی 93/800 94/12/1  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/23

در جدول 2 کد اخذ گردیده است . تکراری   دکتر اباذر چراغی 930435029 زهرا عبداللهی
اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی در پرخاشگری و روابط میان فردی زنان سرپرست خانوار 93/800 94/12/1  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/23

62620701942063

1395/06/08

  دکتر جعفر حسنی 920607079 نسرین خانمحمدی
مقایسه امید به زندگی،سبک زندگی و رضایت جنسی بیماران تحت پوشش mmt , na 93/800 94/12/1  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/23

62620701942052

1395/05/27

  دکتر سیروس شریفی 930373392 طیبه امامقلی
تاثیر درمان شناختی رفتاری گروهی بر ابراز وجود،و خود باز بینی بیماران اعتیادی 93/800 94/12/1  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/23

62620701942053

1395/05/27

  دکتر سیروس شریفی 930399061 مهری میهن پرست
 مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و آموزش آرمیدگی عضلانی درکاهش اضطراب امتحان دانشجویان دختر دانشگاه آزاداسلامی زنجان 93/800 94/12/1  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/23

62620701951021

1395/10/09

  دکتر محسن داداشی 930385076 خدیجه الیاسی
رابطه سرسختی روانی و امیدواری با انگیزش تحصیلی در مقطع دوم دوره متوسطه شهرستان رباط کریم در سال تحصیلی 94-95 93/800 94/12/1    

62620701942036

1395/03/23

  دکتر رسول رضایی 930511689 علی محمد پور
رابطه ویژگی ها شخصیتی با شیوه های یادگیری و مهارت های مطالعه بین دانشجویان دانشگاه ازاد بستان اباد 93/800 94/12/1  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/23

62620701942076

1395/06/28

  دکتر اباذر چراغی 930501077 زکریا کوهی
پیش بینی اختلالات رفتاری و هیجانی کودکان بر اساس عملکردهای نظریه ذهن و سبک های دلبستگی 93/800 94/12/1  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/23

62620701942084

1395/07/11

  دکتر حمید خانی پور 930323270 سمیرا زند
رابطه صمیمیت روانشناختی و رضایت جنسی با تعارضات زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره بهزیستی شهر کرج 93/800 94/12/1   استاد دارای مجوز برای اخذ کد نمی باشد1395/03/23 کد گرفته شده است درجدول 2   دکتر اسدزاده 930456749 میلاد مرادی
مقایسه اثربخشی رفتار درمانی عقلانی هیجانی آلبرت الیس و تحلیل تبادلی اریک برن بر صمیمیت و دلزدگی زناشویی زنان 25 تا 35 ساله 93/800 94/12/1  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/30

27/05/1395

1395/05/30

62620701942058

1395/06/08

  دکتر غلامحسین فومنی 930346075 فریبا طالبی زنوزی
بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت های تحصیلی بر انگیزه پیشرفت ، توانایی حل مساله و پیشرفت تحصیلی با میانجیگری سبک های تکانشی - تاملی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ماهنشان سال تحصیلی 95-94 93/800 94/11/01  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/04/15

1395/04/20

62620701942042

1395/05/03

----- غلامحسین انتصار فومنی 930491094 زهرا ملکی


 

 
 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      رویا رضاپور
                     

هلیا کامیابی

                      آزیتا معدنی       
                      جاوید مقدم
                      سحر حسینی
                      محمد کریمی
                      لیلا خدایی
                      لیلا حیدری