.::. اخذ کد پایان نامه .::.

22-روانشناسی عمومی

روانشناسی عمومی

تاریخ: 1393/05/28 - 12:23


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
         

62620705941046

1394/12/16

      مریم زجاجی قمی
         

62620705941047

1394/12/19

      الهام جباری
         

62620705941048

1394/12/25

      فاطمه رحمنی
         

62620705941049

1394/12/25

      لیلا تاراسی
         

62620705941050

1394/12/25
      سید علی اکبر میرحسینی
         

62620705941051

1394/12/25
      عباسعلی سلطانی همت
         

62620705941052

1394/12/25
      مینا دویران
         

62620705941053

1394/12/25
      زینب زرگر وفا
         

62620705941054

1394/12/25
      سیده فاطمه گنجی
         

62620705941055

1394/12/25
      زهرا قربانی
         

62620705941056

1394/12/25
      بهیه محمدی
         

62620705942001

1395/01/17

      مریم کریمی
         

62620705942002

1395/01/18

      فریبا تقی پور فرشی
         

62620705942003

1395/01/22

      حمید فتاحی
         

62620705942004

1395/02/25

      حیدر علی عباسی
         

62620705942006

1395/02/29
      آذر خلجی
         

62620705942007

1395/02/29
      حمیدرضا عباسی
         

62620705942008

1395/02/29
      زهرا یار محمدی
         

62620705942009

1395/02/29
      سهیلا قنبری
         

62620705942010

1395/02/29
      هلن خان زاده امیری
         

62620705942011

1395/02/29
      آناهیتا فروزان مهر
         

62620705942013

1395/03/08
      سمیرا قربانیان
         

62620705942014

1395/03/08
      حدیث عبادی
رابطه همسر آزاری مردان با وسواس، هراس و روش های مقابله با استرس در زنان متاهل 93/796 93/8/15    

62620705942015

1395/03/12
  دکتر غلامحسین انتصار فومنی 930277067 وحید شاهمرادی
رابطه سبک های تفکر با سبک های یادگیری و خلاقیت دانشجویان دختر و مقایسه آن با دانشجویان پسر 93/796 94/8/15    

62620705942016

1395/03/12
  دکتر غلامحسین انتصار فومنی 930509088 فاطمه جمالپور گشتی
رابطه سبک های دلبستگی با سبک های هویت و سخت رویی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه  93/796 94/8/15   ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است 1395/03/08

62620705942025

1395/03/24

  دکتر غلامحسین انتصار فومنی 930503399 زهرا ناصری
اثر بخشی آموزش مهارت کنترل خشم برکاهش خشم ،اضطراب و دلزدگی زوجین شهرستان آوج 93802 94/09/10   ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است 1395/03/08

62620705951013

1395/10/09

جعفر حسنی محسن داداشی 920617927 اعظم محمدی
       

نام اساتید را ثبت نمایید

1395/03/08

        مریم خیرخواه
       

نام اساتید را ثبت نمایید

1395/03/08

        فاطمه حمزه لو
       

نام اساتید را ثبت نمایید

1395/03/08

        محرم حاجیلوپسکوهانی
       

نام اساتید را ثبت نمایید

1395/03/08

        بهمن سعادتی
       

نام اساتید را ثبت نمایید

1395/03/08

        فاطمه مهدیون
       

نام اساتید را ثبت نمایید

1395/03/08

        معصومه کاظم پور
       

نام اساتید را ثبت نمایید

1395/03/08

        معصومه کریمی
       

نام اساتید را ثبت نمایید

1395/03/08

        صغری حیدری
       

نام اساتید را ثبت نمایید

1395/03/08

        سلیم اخوان اوغول بیک
  93/801 94/12/15  

نام اساتید را ثبت نمایید

1395/03/08

62620705942037

1395/06/08

مسعود حجازی ابوالفضل حاتمی ورزنه 930472663 عطاله نقدی
مقایسه دلزدگی زناشویی و احقاق جنسی بین زنان شاغل و خانه دار شهر زنجان 93/800 94/12/1    

62620705942017

1395/03/22

دکتر ابوالفضل حاتمی ورزنه دکتر مسعود حجازی 930404146 فاطمه بیات
ارتباط طرحواره های ناسازگارانه و سبک های هویت من با اعتیاد پذیری نوجوانان دارای والدین معتاد و عادی 93/800 94/12/1  

 

62620705942026

1395/03/25

علی شهنواز 1352

ش ش 750

دکتر افسانه صبحی 930392101 رباب نعمتی
بررسی عوامل موثر بر تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از سنتی به صنعتی در شهر زنجان 93/800 94/12/1    

62620705942018

1395/03/22

  مهتاب مروجی 930297805 الهام شمس
رابطه هیجان خواهی،تمایز یافتگی و خلق و خو با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 93/800 94/12/1    

62620705942019

1395/03/22

علی شهنواز 1352 ش ش 750 دکتر افسانه صبحی 930332630 سیده فرزانه شریفی فر
ارتباط حافظه فعال با روش های حل تعارض زناشویی و صمیمیت زناشویی در بین زنان معلم و خانه دار شهر زنجان 93/800 94/12/1    

62620705942020

1395/03/22

دکتر قمر کیانی دکتر افسانه صبحی 930484418 لیلا محمد پور
مقایسه رابطه والد فرزندی،سبک زندگی و حمایت اجتماعی ادراک شده در سه گروه معتادان به مواد سنتی،صنعتی و افراد غیر معتاد 93/800 94/12/1    

62620705942021

1395/03/22

علی شهنواز دکتر افسانه صبحی 930332515 زهره خلفی
رابطه باورهای غیر منطقی و شادکامی بارضایت زناشویی در بین پرستاران زن و مرد شهرستان میانه 93/800 94/12/1  

ظرفیت استاد راهنما پر است.

1395/03/22

1395/06/08

1395/07/08

62620705951017

1395/10/28

 

  دکتر اباذر چراغی 930528063 رقیه عبدی
مقایسه اثربخشی ترکیب دارو درمانی با فعال سازی رفتاری و دارو درمانی در بیماران دارای اختلال مبتلا به افسردگی عمده 93/800 94/12/1  

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/05/30

1395/3/22

62620705942053

1395/06/28
 

  دکتر محسن داداشی 930372823 فاطمه شیخلو
بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی میوه انجیر بر رفتار اضطرابی و افسردگی القاء شده توسط استرس مزمن بی حرکتی در مدل حیوانی 93/800 94/12/1    

62620705942022

395/03/22

دکتر مسعود حجازی دکترمهدی رهنما 920143009 نرگس خاتون یوسفی
بررسی تاثیر عصاره سنجد بر رفتار اضطرابی و افسردگی القا شده توسط استرس مزمن بی حرکتی در نمونه حیوانی 93/800 94/12/1    

62620705942023

395/03/22

دکتر مسعود حجازی دکتر مهدی رهنما 920030030 مریم گوهری
رابطه سبک یادگیری و سبک فرزند پروری با یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان دوره دبیرستان شهر مراغه 93/800 94/12/1   ظرفیت استاد راهنما پر است.1395/3/22

62620705942031

1395/05/25

  دکتر سیروس شریفی 930472948 مهدی قدسی زاد
مقایسه افسردگی و رفتارهای پرخاشگرایانه و قانون شکنانه در میان کودکان ناشنوا و عادی دبستانی شهر زنجان 93/800 94/12/1    

62620705942024

395/03/22

  دکتر محسن امیری 930514107 فرحناز علائی مقدم
رابطه بین رضایت شغلی و هوش هیجانی و تاب آوری با کیفیت زندگی در میان کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان قزوین 93/797 94/11/01    

62620705942005

1395/02/29

 

  دکتر محسن امیری 930480211 حمید نق لو
مقایسه ویژگی های روانشناختی و سرمایه روانشناختی مادران دارای کودکان پسر بیش فعال و اوتیسم 93/799 94/9/15    

62620705942027

1395/03/30

  دکتر غلامحسین فومنی 930307334 ژاله حیدری
رایطه رشد روانی اجتماعی با کنترل عواطف،بحران هویت و مشکلات رفتاری در دوره نوجوانی 93/799 94/9/15    

62620705942028

1395/03/30

  دکتر غلامحسین انتصار فومنی 930532107 گلنساء زمانی
رابطه پرخاشگری،افسردگی و اضطراب مردان با سرد مزاجی و عزت نفس همسران آنها 93/799 94/9/15    

62620705942030

1395/05/20

  دکتر غلامحسین فومنی 930421677 آزاده مهرگان نژاد
رابطه سبک های فرزند پروری با بهره هوشی،هوش معنوی و هوش هیجانی در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر قزوین 93/800 94/11/1  

ظرفیت استاد راهنما پر است.

1395/3/30

1395/06/08

62620705942042

1395/06/15

  دکتر غلامحسین انتصار فومنی 930314946 فریده آشوری آقابابایی
رابطه ویژگی های شخصیتی ، سبک های مقابله ای و تعهدسازمانی با فرسودگی شغلی در بین مدیران مدارس شهرستان تکاب و شاهین دزدر سال تحصیلی 94-95 93/799 94/11/01    

62620705942029

1395/05/06
 

----- مسعود حجازی 930361661 سلیم اخوان اوغول بیک

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      مهران نوفلاح
                      الهام جباری
                      زهرا حاتمی
                      رباب محمودی
                     

علی محمدی

                      روح اله عباسی
                      لیلا براتی           
                      کبری لطفی         
                      کریم احمدی
                      سولماز بهنمي
                      فریبا تقی پور فرشی
                      حیدرعلی عباسی