.::. اخذ کد پایان نامه .::.

20-مدیریت اجرائی

مدیریت اجرائی

تاریخ: 1393/10/09 - 12:54


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
         

62621215941021

1394/12/09

      رمضان آقاعلی
         

62621215941022

1394/1226

      سحر قنوی
         

62621215942001

1395/02/21

      حمدجعفری
         

62621215942002

1395/02/22

      مریم امیراصلانی میاندواب
         

62621215942003

1395/02/22

      محمدرضا رحمانی
         

62621215942004

1395/02/25

      فرح باقری
         

62621215942005

1395/02/27

      نعمت اله سرتیپ زاده
تجزیه و تحلیل و رتبه بندی سیستم پاداش با روش (ANP-FUZZY QFD) در شرکت پاکشو 91347 94/3/15    

62621215942006

1395/03/08

ن دکتر امیر نجفی

920618690

95/3/6

سعید صفری
بررسی و اولویت بندی فاکتورهای تاثیر گذار بر میزان موفقیت پیاده سازی برنامه ریزی استراتژیک (مورد کاوی شرکت پاکشو 91347 94/3/15    

62621215942007

1395/03/08

ن دکتر ابولفضل مقدم

92068660

95/3/6

شجاع فلاح شیخلری 
بررسی میزان تاثیر استقلال مدیران، کنترل های استراتژیک و سیاستهای سازمانی در اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک(مطالعه موردی: سازمان رادیو جوان) 91383 94/06/23    

62621215942008

1395/03/16

ن دکتر نجفی 911033906 حامد مشکینی
تاثیراعتقادات مذهبی به عنوان راهبردی برای ایجاد کسب وکارهای جدید (کارافرینی 91383 94/6/23    

62621215942009

1395/03/19

  دکتردالمنپور 920057687 جوادبیات
بررسی تاثیر کیفیت و مدیریت زیست محیطی بر مزیت رقابتی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان  91398 94/9/1   ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است.1395/04/09

62621215942015

1395/06/03

  دکتر نوالدین میرزائی 911089276 نازنین امینی 

تاثیرکاربردسیستم  ERP               

برچابکی سازمان درشرکت مخابرات ایران

91371 94/5/17   حکم ارائه  نداده است

62621215942010

1395/04/09
کتایون پورمهدی دکترعلی محمدی 930319727 ماریاعلی یاری

بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی استراتژیک و رضایت شغلی با اعمال متغیرهای واسطه ای فرهنگ نو اوری و مالکیت کارکنان سازمان مورد مطالطه:بانک پاسارگاد استان تهران

91398 1394/09/01   ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است.1395/04/14

13821215951010

1395/09/28
 

  نبی اله محمدی 911078263 حامد فرزانه
بررسی تاثیر توسعه نظام مالکیت معنوی و دانش ثبت شده در ایجاد انگیزه برای نو آوری صنعت  91371 94/5/17   ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است.1395/04/20

62621215942011 

1395/04/23

  امیر نجفی  92608159 مریم شعوری 
اثر لگوهای آموزشی بر توسعه نقشه فکری با رویکرد استراتژیک  91383 94/6/23    

62621215942012

1395/04/23

  مصطفی جعفری 920608149 ندا نوذری
بررسی تاثیر گرایش بازار بر عملکرد سازمانی با میانجی گری استراتژیهای رقابتی 91305 94/8/21    

62621215942013

1395/05/17

  امیر نجفی 930380633 امان الله رجبی کلی

اسیب شناسی گزینش معلمان در اموزش وپرورش استان زنجان

 

91408 94/10/22    

62621215951001

1395/08/01

نبی اله محمدی کردلو 930322496 رحیم اسماعیلی
تاثیر همکاری متقابل کارکردی بر عملکرد تجاری سازی فناوری با توجه به نقش خلق دانش و حمایت مدیریت ارشد، در شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری تهران( ثبت شده در سازمان یونسکو) 91398 94/9/1    

13821215942003

1395/05/26

  هما درودی  930491635 مسعود  شرف پور 
بررسی تاثیر هوش تجاری بر اثر بخشی سازمانی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان 91398 94/9/1    

13821215951001

1395/07/27

استادراهنما تغییرکرد نورالدین میرزایی 911032472 شکیب سردار پروال
بررسی تاثیر شایستگیهای کار آفرینانه ی مدیران بر موفقیت سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط(smes)شهرستان زنجان 91423 94/11/30   ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است.1395/06/03

62621215942017

1395/06/06

  مقدم 930599794 علی النقی صفری
بررسی تاثیررابطه تعاملی گرایش کار آفرینانه و مدیریت منابع انسانی قابلیت محور بر عملکرد سازمانی:با میانجی گری نقش دو وجهی نوآوری(مطالعه ای در شرکت ایران ترانسفو) 91370 94/5/12   ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است.1395/06/03

62621215942016

1395/06/06

  مقدم 920140648 نیما ظهیریان
بررسی نقش نوآوری و فن آوری از طریق مدیریت زنجیره تامین سبز مطالعه موردی شرکت خودروسازی سایپا 91423 94/11/30    

62621215942018

1395/06/08

ن دکتر نجفی 930491843 زهرا ساسانیان اصل
تاثیر اجرای نظام جدید آموزش و پرورش بر بازاریابی و جذب مشتری در مدارس غیردولتی قزوین 91383 94/06/23    

62621215942020

1395/06/16

ن

دکتر حمیدی

ش ش:25

محل تولد:خرمدره

ت ت: 1344

کد ملی:6159693069

920618024 ناهیدالسادات نقده فروشها
عوامل موثر بر تصمیم گیری مصرف کنندگان به خرید محصولات سبز 9412 94/12/15    

62621215942025

1395/06/29

دکتر مقدم دکترمصطفی جعفری 930506357 عباس محمدی فرد
تحلیل مقایسه ای اثر گذاری عناصر برنامه استراتژیک بر توسعه بازار و محصول در شرکت های روی استان زنجان(با رویکرد مبتنی بر منبع) 91423 94/11/30    

62621215942023

1395/06/27

  جعفری 920143974 مینا اسلامی

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      مریم امیر اصلانی 
                      محمد رضا رحمانی
                      بهرام رحمانی
                      سعید صفری
                      فرح باقری
                      شجاع فلاح شیخلری
                      حامد مشکیني
                      سید مهدی حسینی