.::. اخذ کد پایان نامه .::.

18-مهندسی برق قدرت

برق قدرت

تاریخ: 1393/05/28 - 15:06


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
مکان‌یابی بهینه توربین بادی با در نظر گرفتن عدم قطعیت سرعت باد و بهبود کیفیت توان شبکه قدرت با استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی 94/11 94/10/20    

62670106942022

1395/06/14
 

پیمان نظریان مهدی بیگدلی 920618968

سید محمدرضا شجاعی

                 

 

                   

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی