.::. اخذ کد پایان نامه .::.

17-مهندسی معماری

معماری

تاریخ: 1393/05/28 - 19:07


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

 
عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
اکو هتل باالگوبرداری کاروانسرای سنتی ایران 9412171 1394/12/17    

13860202941002

1396/02/06

  دکتر شهبازی 930703254 کبری نجفی
طرح بهسازی وباز آفرینی مبتنی بر اصالت بدنه شهری پیرامون بنای تاریخی رختشویخانه م/94/051 94/05/03    

62660202932025

1395/10/30

- دکترهومن ثبوتی 920608480 غزال محمدرحیمی فرد
                   
                   
                   
                   
طراحی موسسه آموزشی-درمانی وحمایتی ازکودکان سرطانی م/94/121 94/12/17       - دکتر ترابی 920527594 میلاد عظیمی
طراحی باغ موزه خوشنویسی قزوین بارویکرد باغ ایرانی م/94/121 94/12/17       13860202942001 - دکتر آتوسا بیات 920619437 سید محرمعلی موسوی
                   
طراحی فضای باز مجتمع های مسکونی بارویکرد ارتقاء خلاقیت درکودکان م/94/121 94/12/17    

62660202942051

1395/11/12

- دکتر شهبازی 930325184 زهره خیاطی
باغ موزه غواصان شهید بارویکرد نمادگرایی 94/121/م 94/12/17    

62660202951007

1395/11/04

- دکترثبوتی 930552355 سید مهدی مرتضوی
موزه نفت بارویکرد حفظ سرمایه ملی 94121 94/12/17    

62660202941041

1395/11/24

  شهبازی 930493263 مهساآقالو
طراحی مسجد نیایشگاهی برای مسلمانان باتوجه به رویکردپایداری زیست محیطی 94121 94/12/17    

62660202951017

1396/01/27

- شهبازی 930349381 مونس نقیبی
باغ موزه آئین های سنتی بارویکردمعماری سبز م/94/121 94/12/17    

13860202961011

 

1396/10/25

- دکترثبوتی 92527614 حمید سلطانی
                   
طراحی موزه هنرها ومشاهیرمعاصرزنجان بارویکردبازتعریف تزئینات تاریخی - اسلامی بناهای تاریخی درسایت کارخانه کبریت زنجان م/94/121 94/12/17    

62660202942028

1395/06/08

- دکترثبوتی 920527620 مجید واحد
طراحی پاویون جمهوری اسلامی ایران درنمایشگاه جهانی اکسپو 2020دبی باشعار پیوندذهن ها -ساختن آینده 94/121/م 94/12/17    

62660202942034

1395/06/27

- دکترثبوتی 930282253 سیده میناغفاری
طراحی مجتمع اقامتی - تفریحی بارویکردآبدرمانی برای امراض جلدی وارتوپدی درلاریجان 94/121/م 94/12/17    

62660202942047

1395/08/02
 

- دکتراصلانیان 930506124 علیرضا گودرزی
شیوه های استفاده الگوهای آجرچینی درجداره های داخلی حیاط مرکزی خانه های مسکونی فلات مرکزی ایران 94/121/م 94/12/17    

62660202942016

1395/05/18

- دکترترابی 920609277 بهمن نظری
                   
توسعه یک مدل برای استفاده ازفن آوری اطلاعات وارتباطات دربهبودکیفیت طراحی 95/131/م 95/02/13     ظرفیت تکمیل 1396/08/16 - آتوسابیات 920589573 فاطمه قاسمی
                   
طراحی فضای آموزشی هوشمندبارویکرد بکارگیری نانوومصالح هوشمند 95/131/م 95/02/13      

13860202951007

1395/10/05-

آتوسا بیات 920619420 جواد مختاری
                   
طراحی مرکزآفرینش وآموزش موسیقی شهرمشهد 95/131/م 95/02/13    

62660202951002

1395/08/19

- دکترشهبازی 930319958 سید آرازیثربی
طراحی فرودگاه بین المللی بارویکردبرنامه ریزی معماری درکرج 95/131/م 95/02/13    

62660202942019

1395/05/18

- زهره ترابی 910893396 حمید رضاغریبی
                   
تاثیر طراحی ورنگ برای ایجاد آرامش درفضاهای مسکونی وتاثیر متقابل آن دررفتار اجتماعی 95/131/م 95/02/13    

62660202942018

1395/05/18

- دکتر پرچگانی 920527589 سید صادق موسوی
طراحی باغ موزه فرهنگ واقوام شناسی ایرانی بارویکرد هویت بومی درشهر تهران 95/131/م 95/02/13    

13860202951002

1395/09/22

- زهره ترابی 930348589 محمد فیروزی
طراحی موزه دست آوردهای جنگی بارویکرد حفظ ارزشهای دفاع مقدس 95213 95/02/13   الویت

13860202951048

1396/06/26

- دکتر ثبوتی 930558101 وحیدخدادوست
طراحی سرای تالار سازمان ایرانی مجامع بین المللی بارویکرد پایداری اجتماعی 95/131/م 95/02/13      

13860202951005

1395/09/29-

دکتربیات 930443365 شیما معصومی
طراحی مدرسه ومرکز تحقیقاتی علوم اسلامی بارویکرد الگوهای معماری ایرانی درشهرستان میانه 95/131/م 95/02/13    

62660202942020

1395/05/18

- دکترشهرام ناصح زاده ش.ش 86666 کدملی 1370996071متولد56 تبریز 920521626 پروانه پزشکی
خانه فرهنگ وهنرشهرستان میانه بارویکرد پایداری اجتماعی - مکانی همنواباشهری برای زندگی 95/131/م 95/02/13    

62660202942021

1395/05/18

- دکترشهرام ناصح زاده ش.ش 86666 کدملی 1370996071متولد56 تبریز 911254322 الهام خانی
توسعه قطب مذهبی شمال پایتخت بارویکرد محوریت  - امامزاده صالح ع 95/131/م 95/02/13    

62660202942022

1395/05/18

- دکترسوران شنگه پورش.ش27536 ت.ت1359 مهابادکدملی 2870275285 920564644 گلنازدرالتاج
بازسازی وطراحی بافت آشفته شهری منطقه سبزه میدان زنجان باتوجه به ظرفیت بسترسازی 95/131/م 95/02/13    

62660202942052

1395/11/25

- دکترشهبازی 920527584 سیدصالح محمودیان
                   
طراحی مرکز تجاری تفریحی شهر زنجان 95/131/م 95/02/13      

62660202951005

95/10/15
دکتر ثبوتی 930425021 داریوش آدرنگ
طراحی معماری مجتمع اقامتی گردشگری وتفریحی آبگرم باالگوریتم 95/131/م 95/02/13      

13860202951004

1395/09/23

دکتر بیات 930332577 مهرداد طاهرخانی
مرکز تحقیقات نجوم بارویکرد معماری پایداردرشهر زنجان 95/131/م 95/02/13    

13860202951003

1395/09/22

- دکتر کیانوش ناصرالمعمار ش.ش 1502 صادره تهران ت.ت 1352 همسر دکترآتوسا بیات 930533055 حمید خوشدل
ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء امنیت فضاهای شهری - نمونه موردی طراحی پارک ملی درمحله خزانه تهران 95/131/م 95/02/13       62660207951001 - دکترشهبازی 920574312 مسعود فرجی
طراحی پژوهشکده معماری زنجان بارویکرد روانشناسی محیط م/94/121 94/12/17    

62660202942023

1395/06/07

- دکترثبوتی 930534688 تامارا اصلانیان
طراحی مرکزمدیریت بحران استان زنجان م/94/121 94/12/17    

62660202942048

1395/09/02

- دکترثبوتی 930360447 لیلا محمدی نژاد
                   
                   
طراحی خانه کودک بارویکرد بازی وخلاقیت 94/121/م 94/12/17    

13860202942002

1395/06/29
 

- دکتر ثبوتی 930518344 الهام میرور
بررسی تاثیر طراحی معماری داخلی محیط های آموزشی ومیزان یادگیری دانش آموزان 94/121/م 94/12/17     62660202942042 - دکترشهبازی 930286492 مهسا طهماسبی
                   
                   

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی