.::. اخذ کد پایان نامه .::.

14-دکتری زبان و ادبیات فارسی

دکتری زبان و ادبیات فارسی

تاریخ: 1393/05/28 - 00:55


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
         

13820101932011

1394/06/29

      رضا اقدامی معافی
         

13820101932012

1394/06/29

      فاطمه قربانی
         

13820101932013

1394/06/29

      فرهاد عیسایی
         

13820101932014

1394/06/29

      حدیث مرادی غیاث آبادی
         

13820101932015

1394/06/29

      هاجر خادم
         

13820101932018

1394/12/19

      محبوبه حاجی جعفری
         

13820101932019

1394/12/19

      فاطمه عالی
         

13820101932020

1394/12/19

      سولماز پورتقی میاندوآب
         

13820101932021

1394/12/19

      منیژه صالح پناه گشتی
         

13820101932023

1394/12/19

      منیژه ملک پورعلمداری
         

13820101932024

1394/12/19

      رقیه سپهری صومعه سفلی
         

 

       
بررسی و تحلیل عناصر کهن الگویی در غزلیات شمس 9411 94/11/24    

62620101942002

1395/05/16

دکتر محمد غلامرضایی دکتر تورج عقدایی 930143308 سوزان کریمی نژاد
سمبولیسم عرفانی عین القصات همدانی 9504 95/4/19    

62620101942003

1395/06/06

غلامرضایی

حیدرحسنلو

قدمعلی سرامی 930140813 زهرا فتحی
تجلی رنج درآثار مولانا 9511 95/11/24    

62620101942004

1395/06/06

غلامرضایی

حیدر حسنلو

قدمعلی سرامی 930541610 سالومه ایران فر
بررسی مظاهر خیر و شر در حدیقه سنایی  9604 1396/04/31       تورج عقدایی/نزهت نوحی حسین آریان 940428456 ناهید اشتری ماجلان
هنروصف در غزلیات عطار 9712 1397/06/03       حسین آریان/نزهت نوحی تورج غقدایی 950314295 سهیلا اخباری
تا ثیر مکتب رمانتیسم بر غزلیات بیدل دهلوی  12 1397/06/13     13820101971002. حسین اریان /نزهت نوحی  تورج عقدایی 950320879 پریسا کشاورز حمید 
جلوه هاي شادي و طرب در آثار مولانا 11 1396/04/31    

13820101961006

1396/08/16

قدمعلي سرامي

مهري تلخابي

محمد غلامرضايي 940432596 سيده فاطمه حسيني

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                     

سیده رقیه موسوی