.::. اخذ کد پایان نامه .::.

11-مهندسی کامپیوتر نرم افزار (علوم تحقیقات)

کامپیوتر

تاریخ: 1393/06/08 - 19:31


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
ایجاد تعادل بار و افزایش کارایی شبکه های موردی بااستفاده از پروتکلی میتنی بر AOMDV 94/106 94/07/30    

62641006942001

1395/04/10

حسین برومند علی غفاری 920583138 حسین اسکندرپور
تغییر ساختار پیام تایید برای پیکربندی دوباره گره های بکه های حسگر بیسیم از راه دور 94/107 94/10/03    

62641006942002

1395/04/10

حسین برومند محمد تحقیقی 911106095 کامران کاظمی
ارایه یک سیستم تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان دوقلوی آنلاین 94/106 94/07/30    

62641006942004

1395/04/23

--- علی امیری 920609186 رسول ریاحی
حل مسله تداخل در تخصیص کانال در شبکه های بیسیم مش با استفاده از الگوریتم فاخته 94/106 94/07/30    

62641006942003

1395/04/23

-- حسین برومند 930298067 ناهید باریک آبی

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه در ده سطرارسال نمایید  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      مصطفی پازکی