.::. حوزه امور عمرانی دانشگاه .::.

انتقادات و پیشنهادات

لطفاً جهت ارتقاء کیفیت خدمات و رفع مشکلات تاسیسات و ابنیه دانشگاه درخواست ها و هرگونه انتقاد و یا پیشنهاد خود را به آدرس الکترونیکی tamirnegahdari@yahoo.com ارسال نماید.

تاریخ: 1399/05/28 - 03:46