.::. دانشکده علوم پایه وپزشکی .::.

آزمایشگاه های تحقیقاتی

آزمایشگاه های تحقیقاتی

تاریخ: 1393/07/19 - 20:13


آزمايشگاه تحقیقاتي میکروب و باکتری

مساحت 120 مترمربع

 

 

رشته‌هايي كه از اين فضا استفاده مي‌كنند                                                    

 

واحدهاي عملي كه در اين فضا ارائه مي‌شود

کارشناسي ارشد ميکروبيولوژي

 

انجام طرحهای پژوهشی

 

 

انجام پایان نامه های دانشجوئی

 

 

 

 

 

 

اهم تجهيزات

نام دستگاه

تعداد

 

نام دستگاه

تعداد

اسپكتروفتومتر UV-vis

1 دستگاه

 

سانتريفوژ یخچال دار

1 دستگاه

اتوکلاو

2 دستگاه

 

PHمتر

1 دستگاه

انکوباتور

1 دستگاه

 

انکوباتور

1 دستگاه

بن ماري جوش

1 دستگاه

 

میکروسکوپ

1 دستگاه

شيکرلوله

1 دستگاه

 

فور (آون)

1 دستگاه

الکتروپورشن

1 دستگاه

 

یخچال فریزر

1 دستگاه

انکوباتور  co2

1 دستگاه

 

یخچال

1 دستگاه

شيكر انكوباتور

1 دستگاه

 

ميكروسكوپ فلورسنت

1 دستگاه

ايزوالکتريک فوکوسينگ

1 دستگاه

 

پمپ پريستالتيک

1 دستگاه

كامپيوتر با ملحقات

1 دستگاه

 

سانتريفوژ یخچال دار

1 دستگاه

ديتا پروژکتور

1 دستگاه

 

ميكروسكوپ اینورت

1 دستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمايشگاه تحقیقاتي
فیزیولوژی-بافت و جنین شناسی

مساحت 120 مترمربع

 

 

رشته‌هايي كه از اين فضا استفاده مي‌كنند                                                     

 

واحدهاي عملي كه در اين فضا ارائه مي‌شود

کارشناسي ارشد ميکروبيولوژي

 

انجام طرحهای پژوهشی

کارشناسي ارشد فيزيولوژي

 

انجام پایان نامه های دانشجوئی

 

 

 

 

 

 

اهم تجهيزات

نام دستگاه

تعداد

 

نام دستگاه

تعداد

استريوتكس

1 دستگاه

 

پولر Puller

1 دستگاه

تيشوپروسسور

1 دستگاه

 

ميكروكنترلر

1 دستگاه

هات پليت مگنت استيرر

1 دستگاه

 

ميكرودرایوكنترلر

1 دستگاه

روتاتوری مدل

1 دستگاه

 

منبع تغذیه

1 دستگاه

رنگ آميزيبافتآتوماتيك

1 دستگاه

 

كامپيوتر به همراه ملحقات

1 دستگاه

بن ماری جوش

1 دستگاه

 

يخچال فريزر

1 دستگاه

پلتیسموگراف

1 دستگاه

 

هود آزمايشگاهي

1 دستگاه

كپسول اكسيژن به همراه ملحقات

1 دستگاه

 

فلاسك استيل

1 دستگاه

ماشين shaveبرقي

1 دستگاه

 

تانك ازت 35 ليتري

1 دستگاه

الكتروبلوتينگ

1 دستگاه

 

محفظه هایپر اکسی

1 دستگاه

نوار مغز ECG

1 دستگاه

 

الکتروفورز هموگلوبین

1 دستگاه

نوار تحريك ERS

1 دستگاه

 

نوار تحريك STM

1 دستگاه

نوار عضله EMG

1 دستگاه

 

انكوباتورجوجه كشي

1 دستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمايشگاه تحقیقاتي
 سلولی  ملکولی و ژنتیک

مساحت 120 مترمربع

 

 

رشته‌هايي كه از اين فضا استفاده مي‌كنند                                                    

 

واحدهاي عملي كه در اين فضا ارائه مي‌شود

کارشناسي ارشد ميکروبيولوژي

 

انجام طرحهای پژوهشی

کارشناسي ارشد فيزيولوژي

 

انجام پایان نامه های دانشجوئی

 

 

 

 

 

 

اهم تجهيزات

نام دستگاه

تعداد

 

نام دستگاه

تعداد

تانك الكتروفورز

1 دستگاه

 

اولتراسونیک

1 دستگاه

هات پليت مگنت استيرر

1 دستگاه

 

ست کامل سمپلر متغير

1 سري

Blook Incubator

1 دستگاه

 

ترانزيلوميناتور

1 دستگاه

فرکشن کالکتور

1 دستگاه

 

ميكروسانتريفوژ

1 دستگاه

دستگاه سانتريفوژ

1 دستگاه

 

پيپت ايد

1 دستگاه

ميكروسانتريفوژ

1 دستگاه

 

فريزر80- درجه

1 دستگاه

سيستم Visidoc

1 دستگاه

 

انکوباتور

1 دستگاه

PCRگراديانت

1 دستگاه

 

منبع تغذيه الكتروفورز

1 دستگاه

شيكر

1 دستگاه

 

الايزا ريدر

1 دستگاه

مانيتور كوچك

1 دستگاه

 

ميكروفور (ميكرو آون)

1 دستگاه

كي‌بورد و منبع تغذیه الكتروفورز

1 دستگاه

 

PHمتر

1 دستگاه

دستگاه GPSدستي

1 دستگاه

 

چاپگر الكتروفورز

1 دستگاه

ترمال سايكلر PCR

1 دستگاه

 

آب دیونیزه

1 دستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش حيوانات آزمايشگاهي

مساحت 120 مترمربع

 

 

رشته‌هايي كه از اين فضا استفاده مي‌كنند                                                    

 

واحدهاي عملي كه در اين فضا ارائه مي‌شود

کارشناسي ارشد ميکروبيولوژي

 

انجام طرحهای پژوهشی

کارشناسي ارشد فيزيولوژي

 

انجام پایان نامه های دانشجوئی

 

 

تأمين حيوان آزمايشگاهي جهت تشريح در آزمايشگاه جانوري

 

 

اهم تجهيزات

نام دستگاه

تعداد

 

نام دستگاه

تعداد

هود آزمايشگاهي

1 دستگاه

 

 

 

ميز جراحي حيوان

1 عدد

 

 

 

ست کاملابزارآلات جراحي

5 سري

 

 

 

چراغ مطالعه

2 عدد

 

 

 

دسيكاتور

2 عدد

 

 

 

قفس پلي اتيلن سايز كوچك

80 عدد

 

 

 

قفس پلي اتيلن سايز متوسط

70 عدد

 

 

 

قفس پلي اتيلن سايز بزرگ

80 عدد

 

 

 

قفس متابوليك

6 عدد

 

 

 

آبخوري

300 عدد

 

 

 

لامپ اشعه UV

8 عدد

 

 

 

فن سانتريفوژ

7 دستگاه