.::. دانشکده علوم پایه وپزشکی .::.

آزمایشگاه های شیمی

آزمایشگاه های شیمی

تاریخ: 1393/07/19 - 20:17


آزمايشگاه شيمي عمومي

مساحت 90 مترمربع

 

 

رشته‌هايي كه از اين فضا استفاده مي‌كنند                                                    

 

واحدهاي عملي كه در اين فضا ارائه مي‌شود

ميكروبيولوژي

شيمي كاربردي

 

شيمي عمومي

 

ژنتيک

مهندسي صنايع

 

شيمي عمومي1

 

علوم جانوري

مهندسي متالورژي

 

شيمي عمومي 2

 

 

 

اهم تجهيزات

نام دستگاه

تعداد

 

نام دستگاه

تعداد

فور (آون)

1 دستگاه

 

 

 

بن ماري

1 دستگاه

 

 

 

ميكسر

1 دستگاه

 

 

 

دستگاه ديونايزر

1 دستگاه

 

 

 

ترازوي ديجيتالي sarturoius

2 دستگاه

 

 

 

هود با فن سانتريفوژ

5 دستگاه

 

 

 

سانتريفوژ

2 دستگاه

 

 

 

هيتر مگنت

2 دستگاه

 

 

 

PHمتر ديجيتالي

4 دستگاه

 

 

 

ميز كار آزمايشگاهي

10 متر

 

 

 

وايت برد

1 تخته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمايشگاه شيمي صنعتي

مساحت 70  مترمربع

 

 

رشته‌هايي كه از اين فضا استفاده مي‌كنند                                                     

 

واحدهاي عملي كه در اين فضا ارائه مي‌شود

شيمي كاربردي

 

 

شيمي صنعتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهم تجهيزات

نام دستگاه

تعداد

 

نام دستگاه

تعداد

استخراج مايع- جامد

1 دستگاه

 

 

 

برج خنک کن

1 دستگاه

 

 

 

ستون تقطير

1 دستگاه

 

 

 

برج جذب

1 دستگاه

 

 

 

استخراج مايع -مايع

1 دستگاه

 

 

 

رسوب گيري

1 دستگاه

 

 

 

انتقال حرارت جابجايي و اجباري

1 دستگاه

 

 

 

انتقال حرارت تشعشعي

1 دستگاه

 

 

 

دستگاه رينولدز

1 دستگاه

 

 

 

خشک کن سيني دار

1 دستگاه

 

 

 

شيکر الک

1 دستگاه

 

 

 

ترازوي ديجيتال

1 دستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمايشگاه شيمي آلي و معدني

مساحت 70 مترمربع

 

 

رشته‌هايي كه از اين فضا استفاده مي‌كنند                                                    

 

واحدهاي عملي كه در اين فضا ارائه مي‌شود

ميكروبيولوژي

علوم جانوري

 

شيمي آلي

شيمي معدني

ژنتيک

شيمي كاربردي

 

جداسازي وشناسايي ترکيبات آلي

 

 

 

 

 

 

 

اهم تجهيزات

نام دستگاه

تعداد

 

نام دستگاه

تعداد

ترازو 0.001 گرم KERN

1 دستگاه

 

 

 

فور (آون) memmert

1 دستگاه

 

 

 

هود پارس ژن پويا

4 دستگاه

 

 

 

ظرف نگه داري آب مقطر

1 دستگاه

 

 

 

جک

5 دستگاه

 

 

 

حمام بن ماري memmert

1 دستگاه

 

 

 

ميز كار آزمايشگاهي

10 متر

 

 

 

هيتر مگنت استيرر

4 دستگاه

 

 

 

اندازه گيري نقطه ذوب

1 دستگاه

 

 

 

روتاري

1 دستگاه

 

 

 

لامپ اشعه UV

1 دستگاه

 

 

 

وايت برد

1 تخته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمايشگاه شيمي تجزيه و شيمي فيزيک

مساحت 50 مترمربع

 

 

رشته‌هايي كه از اين فضا استفاده مي‌كنند                                                    

 

واحدهاي عملي كه در اين فضا ارائه مي‌شود

شيمي كاربردي

علوم تجربي

 

شيمي تجزيه

شيمي فيزيك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهم تجهيزات

نام دستگاه

تعداد

 

نام دستگاه

تعداد

هدايت سنج

5 دستگاه

 

پلاريمتر

1 دستگاه

UPS

1 دستگاه

 

رفركتومتر

1 دستگاه

پرينتر

1 دستگاه

 

آب مقطرگيري

1 دستگاه

كامپيوتر

1 دستگاه

 

كوره

1 دستگاه

يخچال

1 دستگاه

 

أون

1 دستگاه

ترازوي ديجيتال

3 دستگاه

 

PHمتر

8 دستگاه

سانتريفيوژ

3 دستگاه

 

كالريمتر

10 دستگاه

پمپ خلاً

1 دستگاه

 

هيتر مگنت

3 دستگاه

اسپكتروفتومتر UV-vis

1 دستگاه

 

ميز كار آزمايشگاهي

15 متر

 

 

 

وايت برد

1 تخته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمايشگاه شيمي تجزيه دستگاهي

مساحت 50 مترمربع

 

 

رشته‌هايي كه از اين فضا استفاده مي‌كنند                                                     

 

واحدهاي عملي كه در اين فضا ارائه مي‌شود

شيمي كاربردي

متالورژي

 

تجزيه  دستگاهي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهم تجهيزات

نام دستگاه

تعداد

 

نام دستگاه

تعداد

FTIR

1 دستگاه

 

 

 

كروماتوگرافي گازي

1 دستگاه

 

 

 

جذب اتمي

1 دستگاه

 

 

 

فليم فتومتر

1 دستگاه

 

 

 

ست الكتروشيمي

1 دستگاه

 

 

 

كروماتوگرافي گازي

1 دستگاه

 

 

 

اسپكتروفتومتر UV-vis

1 دستگاه

 

 

 

ميز كار آزمايشگاهي

15 متر

 

 

 

وايت برد

1 تخته