.::. دانشکده علوم پایه وپزشکی .::.

سالن های پراتیک و مولاژ

سالن های پراتیک و مولاژ

تاریخ: 1393/07/20 - 12:00


 

 

 

 

 

Skil lab(پراتيك )

مساحت 112 مترمربع

 

 

رشته‌هايي كه از اين فضا استفاده مي‌كنند                                                    

 

واحدهاي عملي كه در اين فضا ارائه مي‌شود

پرستاري

 

اصول و مهارتها

پرستاری در فوریتها

مامائي

 

مادران و نوزادان

فرایند یادگیری

 

 

اهم تجهيزات

نام دستگاه

تعداد

 

نام دستگاه

تعداد

تخت زايمان ژينكولوژي

1 عدد

 

صندلي معاينه

1 عدد

كپسول اكسيژن با مانومتر

1 عدد

 

جعبه كمكهاي اوليه

1 عدد

تخت مكانيكي بزرگسال بيمار

1 عدد

 

ماكت نوزاد دختر

1 عدد

ساكشن

1 دستگاه

 

اتوسكوپ

1 دستگاه

ترازوي نوزاد

1 دستگاه

 

افتالموسكوپ

1 دستگاه

ويلچر

1 عدد

 

نوارقلب (ECG)

1 دستگاه

ماكت بيمار

1 عدد

 

لارنگوسكوپ

1 دستگاه

كات نوزاد

1 عدد

 

برانكارد بيمار

1 عدد

ماكت جنين

1 عدد

 

پاراوان

1 عدد

اسپيراسيون گوش

1 عدد

 

تخت اطفال

1 عدد

ست كامل جعبه احيا

1 عدد

 

ست كامل مراقبت و آموزش

1 سري

مانكن آموزشي لوله گذاري

1 عدد

 

مانكن زايمان

1 عدد

مدل نيم تنه احيائ قلب cpr

1 عدد

 

شارژ باتري

1 دستگاه

مانكن آموزشي پرستاري

1 عدد

 

وسايل ديش جراحي كامل

1 سري

تاپوره

1 عدد

 

 

 

گوشي پينارد

1 عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skil lab(مــولاژ )

مساحت 112 مترمربع

 

 

رشته‌هايي كه از اين فضا استفاده مي‌كنند                                                    

 

واحدهاي عملي كه در اين فضا ارائه مي‌شود

پرستاري

 

آناتومی

تشریح

مامائي

 

 

 

 

 

اهم تجهيزات

نام دستگاه

تعداد

 

نام دستگاه

تعداد

مولاژ مدل نمايش سر جنين در لگن

1 عدد

 

اسلايد

1 دستگاه

مولاژ آموزشي اندازه گيري افاسمان

1 عدد

 

كامپيوتر با ملحقات

2 دستگاه

مولاژ مدل مامايي (بدنه اصلي)

1 عدد

 

ويژو الايزر

1 دستگاه

مولاژ مدل اپي زيوتومي

1 عدد

 

اورهد

1 دستگاه

مولاژ آموزشي معاينات خودآزمايي

1 عدد

 

ديتاپروژكتور

1 دستگاه

مولاژ مدل سري حاملگي

1 عدد

 

ماكت چشم ثابت

1 عدد

مولاژ آموزشي انجام مانور لئوپولد

1 عدد

 

ماكت چشم متحرك

1 عدد

مولاژ آموزشي سونداژ مرد

1 عدد

 

تلويزيون

1 دستگاه

ماكت كامل انسان عضلاني

1 عدد

 

پرده اسلايد

1 عدد

اسكلت كامل بدن انسان

1 عدد

 

 

 

برش عرض سر و تنه انسان

1 عدد

 

 

 

VCD

1 دستگاه

 

 

 

اورهد

1 دستگاه