.::. دانشکده علوم تربیتی .::.

گروه تحقيقات آموزشي

#

تاریخ: 1394/06/11 - 17:52


معرفی رشته تحقیقات آموزشی (مقطع کارشناسی ارشد)

پژوهش و تحقيق كليد اصلي توسعه علم و دانايي است. با تربيت و آموزش محققان مختلف در يك كشور  مي توان به رشد علم و دانايي آن اميدوار بود. دوره کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی به منظور آماده ساختن دانشجویان برای مشاغل مربوط به تحقیقات درباره نظام های آموزشی يعني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت آموزش و پرورش، واحدهاي آموزشي و پژوهشي شركت ها و سازمان ها و نيز دیگر سازمانهای آموزشی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی است.به عبارت دیگر هدف این دوره، تربیت پژوهشگران با صلاحیت در زمینه روش های کمی و کیفی تحقیق در حوزه آموزش و علوم تربیتی، الگوها و روشهای ارزیابی آموزشی و کاربرد این نظریه ها و روشها در نظام آموزشی کشور است. در این دوره سعی بر آن است که در سطح تحصیلات تکمیلی، دانشجویان با دانش و مهارتهای مربوط به زمینه های آمار توصیفی و استنباطی، روشهای تحقیق در علوم تربیتی و نظریه های کلاسیک و جدید اندازه گیریهای روانی و آموزشی به منظور انجام تحقیقات آموزشی آشنا شوند. در این دوره علاوه بر جنبه های نظری، جنبه های عملي پژوهشهای آموزشی مورد تاکید قرار خواهد گرفت بطوری که دانشجویان ضمن تحصیل در اجرای طرحهای پژوهشی مربوط به نظام آموزشی شرکت کرده و مهارتهای مربوط به انجام تحقیقات آموزشی را در عمل فرا گیرند.

طول دوره تحصیل

طول دوره کارشناسی ارشد 2 سال است نظام آموزشی آن نیز واحدی بوده و کلیه دروس نظری و عملی در مدت چهار نیمسال تحصیلی ارائه و برگزار می شود.  طول هر نیمسال تحصیلی 16 هفته بوده و حداقل زمان لازم برای هر واحد نیز یک ساعت در هفته می باشد.

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای آموزشی و پایان نامه شامل 32 واحد به شرح زیر است:

دروس اصلي 10واحد

دروس تخصصي 10 واحد

دروس اختیاري 6 واحد

پایان نامه 6 واحد

جمع 32 واحد

توضیح : با توجه به ضرورت تسلط دانشجویان به زبان انگلیسی، كامپيوتر و آمار توصیفی دروس پیشنیاز برای آن دسته از دانشجویانی که لازم باشد الزامی است.

 

توانايي هاي مورد انتظار

از دانش آموختگان اين رشته انتظار می رود که پس از پایان دوره کارشناسی ارشد قابلیتهای زیر را دارا باشند.

1-  رابطه نظام آموزشی را به عنوان زیر نظامی از نظام کل اجتماعی –اقتصادی و فرهنگی کشور با سایر نظام های مرتبط درک کنند و عوامل لازم برای برقراری روابط اثر بخش و کارآمد نظام آموزشی را با سایر نظام ها تشریح کنند.

2-  الگوها و روش هاي تحقيق كمي و كيفي و ارزيابي آموزشي را درك كنند و برای بررسی نظام های آموزش رسمی و غیر رسمی، این الگوها و روش ها را بکار برند.

3- مفاهیم و نظریه های کلاسیک و جدید روشهای اندازه گیری و سنجش آموزشی را برای ساختن وسایل و ابزار اندازه گیری درک کرده و آنها را برای انتخاب ابزار اندازه گیری مناسب جهت انجام تحقیقات آموزشی بکار برند.

4- دانش مربوط به مفاهیم، اصول، نظریه های یادگیری را درک کنند و آنها را برای شناخت نیازهای یادگیری فراگيران و ارزیابی برنامه های درسی و شناخت مشکلات یادگیری بکار برند.

5- چگونگی بررسی نیازها و تعیین اولویتهای آموزشی برای برنامه ریزی تحقیقات آموزشی را تشرح کنند و در عمل آنها را برای تنظیم برنامه تحقیقات آموزشی بکار برند.

6- تنگناها و مشکلات نظام آموزشی را در قالب مسائل پژوهشی بیان کنند و برای آنها طرح پژوهشی مناسب (جهت گرد آوری داده ها و تحلیل و تفسیر آنها ) تدوین و اجرا كرده و براساس نتایج حاصل، سیاستهای اجرائی مناسب پیشنهاد کنند.

7- اصول کار با رایانه و نرم افزارهاي پژوهشي را درک کرده و آنها را در تحقیقات آموزشی بکار برند.

8- دانش مربوط به اصول و مفاهیم والگوهای ارزیابی آموزشی را درک کرده و برای ارزیابی کارآئی درونی و بيرونی نظام های آموزشی طرحهای ارزیابی مناسب تدوین و اجرا کنند.

9-     نتایج بررسی ها و تحقیقات آموزشی را از طریق تهیه گزارش های فنی و تخصصی و مقاله های علمي برای افراد متخصص و غیر متخصص تشریح کنند.

10- توانايي هاي لازم را در ارزيابي و آسيب شناسي تحقيقات در زمينه نظام هاي آموزشي داشته باشند.

 

وضعیت استخدامی رشته تحقیقات آموزشی

جهت اطلاع از وضعيت استخدامي رشته مذكور اينجا را كليك نماييد.

 

 گروه تحقيقات آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان

اين گروه از سال 1391 در مقطع كارشناسي ارشد به عنوان يكي از گروههاي دانشكده علوم تربيتي تاسيس گرديد. اعضاي هيات علمي اين گروه عبارتند از:

 

 

رديف

نام و نام خانوادگي

 

آدرس الكترونيكي

1

دكتررسول داودي  (مدير گروه)

 

rasolrd@yahoo.com

2

دكتر معصومه السادات ابطحي

 

 m.abtahi2008@gmail.com

3

دكتر منيژه ذكريايي

 

 M_zakaryaei@yahoo.com

4

دكتر محمد رضا كرمي پور

 

 Karamipour.mohammadreza@yahoo.com

5

دكتر نقي كمالي

 

 Kamali_naghi@yahoo.com

6

دكتر نورالدين ميرزايي

 

 Mirza683@yahoo.com

 

 

سرفصل رشته تحقيقات آموزشي