.::. دانشکده علوم تربیتی .::.

تاريخچه، عوامل اجرايي و آموزشي

#

تاریخ: 1397/11/23 - 00:20


دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

 

از سال 1369 رشته های مختلفی از قبیل آموزش ابتدائی، معارف اسلامی، ادبیات فارسی و علوم تجربی با عنوان گروه آموزش معلمان در دانشگاه شکل گرفته بودند. با این حال به دلیل افزایش تعداد رشته ها و تعداد دانشجویان رشته های مذکور روند تاسیس دانشکده علوم تربیتی قوت گرفت. بدین منظور در سال 1385 با تایید شورای گسترش آموزش عالی و موافقت ریاست محترم دانشگاه طی نامه شماره 4921/67 مورخ 19/1/85 رسماً دانشکده علوم تربیتی و روانشناسي تاسیس گردید. هم ‌اكنون اين دانشكده داراي رشته هاي متعدد به شرح زير مي باشد:

 

رشته هاي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

مقطع

رشته

كارشناسي

آموزش ابتدائي، تربيت بدني، روانشناسي و آموزش زبان انگليسي

كارشناسي ارشد

تحقيقات آموزشي، تکنولوژی آموزشی، مديريت آموزشي، اديان و عرفان، علوم قرآني و حديث، روانشناسي باليني، روانشناسي عمومي، فیزیولوژی ورزشی (تغذیه)، مدیریت بازاریابی ورزشی، مدیریت ورزشی و آموزش زبان انگليسي

دكتري

مديريت آموزشي، روانشناسي تربیتی، علوم قرآن و حديث، زبانشناسي همگاني و عرفان اسلامی و اندیشه های امام خمینی (ره)

 

 

اخيرا نزدیک به 1500 نفر دانشجو در اين دانشكده مشغول به تحصيل می باشند. تعداد اعضاي هيأت علمي اين دانشكده بيش از 70 نفر مي‌باشند كه از اين تعداد قريب به 35 نفر به طور تمام وقت و مابقي بطور مدعو همكاري دارند.

دانشكده علوم تربیتی داراي مجله تخصصی عرفان می باشد كه بر اساس تاییدیه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی داراي رتبه علمی- پژوهشی است.

 

عوامل اداري و اجرايي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

رئيس دانشكده

دکتر نقی کمالی

مرتبه علمي

استادیار، دکترای فلسفه تعلیم و تربیت

پست الكترونيكي

Kamali_naghi@yahoo.com

معاون دانشكده

دكتر رسول داودي

مرتبه علمي

دكتراي مديريت آموزشي

پست الكترونيكي

rasolrd@yahoo.com

رئيس اداره آموزش دانشكده

احمد اشرفي

پست الكترونيكي

ashrafizanjani@gmail.com

رئيس اداره پژوهش دانشكده

نادر محمدی

رئیس اداره ثبت نمرات شهپر رجائی

كارشناسان آموزش

لیلا محمدی و آقای تصیری

مجله علمي پژوهشي عرفان اسلامی

سردبير

دكتر قربان علمی

مدير اجرايي

حسين آريان

 
 
 
 
 

گروه هاي آموزشي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

کارشناسی ارشد و دکترای گروه اديان و عرفان و علوم قرآن و حدیث

مدير گروه

دکتر محمدحسین صائینی

ايميل مدير گروه

MHsaieni@gmail.com

كارشناسي ارشد گروه تحقيقات آموزشي، تکنولوژی آموزشی و كارشناسي آموزش ابتدايي

مدير گروه

دكتر رسول داودي

rasolrd@yahoo.com

كارشناسي، كارشناسي ارشد و دکترای گروه روانشناسي

مدير گروه

دکتر مسعود حجازي

ايميل مدير گروه

Masod1357@yahoo.com

كارشناسي گروه تربیت بدنی و کارشناسی ارشد گروههای تغذیه ورزشی، بازاریابی ورزشی، فیزیواوژی ورزشی بالینی و مدیریت ورزشی

مدير گروه

دكتر آرش ترك سامني

ايميل مدير گروه

arashtorksameni@gmail.com

كارشناسي و كارشناسي ارشد گروه زبان انگليسي

مدير گروه

دكتر سیروس ایزدپناه

ايميل مدير گروه

sirosarmin@yahoo.com

كارشناسي  ارشد و دكتراي گروه مديريت آموزشي

مدير گروه

دكتر نقي كمالي

ايميل مدير گروه

Kamali_naghi@yahoo.com

دکترای گروه زبانشناسی

مدير گروه

دکتر  محمدرضا اروجی