.::. دانشکده علوم تربیتی .::.

تاريخچه، عوامل اجرايي و آموزشي

#

تاریخ: 1393/07/30 - 10:36


دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

 

از سال 1369 رشته های مختلفی از قبیل آموزش ابتدائی، معارف اسلامی، ادبیات فارسی و علوم تجربی با عنوان گروه آموزش معلمان در دانشگاه شکل گرفته بودند. با این حال به دلیل افزایش تعداد رشته ها و تعداد دانشجویان رشته های مذکور روند تاسیس دانشکده علوم تربیتی قوت گرفت. بدین منظور در سال 1385 با تایید شورای گسترش آموزش عالی و موافقت ریاست محترم دانشگاه طی نامه شماره 4921/67 مورخ 19/1/85 رسماً دانشکده علوم تربیتی و روانشناسي تاسیس گردید. هم ‌اكنون اين دانشكده داراي رشته هاي متعدد به شرح زير مي باشد:

 

رشته هاي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

مقطع

رشته

كارشناسي

آموزش ابتدائي، تربيت بدني، روانشناسي و آموزش زبان انگليسي

كارشناسي ارشد

تحقيقات آموزشي، مديريت آموزشي، اديان و عرفان، علوم قرآني و حديث، روانشناسي باليني، روانشناسي عمومي، و آموزش زبان انگليسي

دكتري

مديريت آموزشي، روانشناسي پرورشي، علوم قرآن و حديث و زبانشناسي همگاني

 

 

اخيرا نزدیک به 1500 نفر دانشجو در اين دانشكده مشغول به تحصيل می باشند. تعداد اعضاي هيأت علمي اين دانشكده بيش از 70 نفر مي‌باشند كه از اين تعداد قريب به 35 نفر به طور تمام وقت و مابقي بطور مدعو همكاري دارند.

دانشكده علوم تربیتی داراي مجله تخصصی عرفان می باشد كه بر اساس تاییدیه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی داراي رتبه علمی- پژوهشی است.

 

عوامل اداري و اجرايي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

رئيس دانشكده

دکتر مهدي قديمي

مرتبه علمي

استادیار، دکترای جامعه شناسي

پست الكترونيكي

dm_ghadimi_zn@yahoo.com

معاون دانشكده

دكتر رسول داودي

مرتبه علمي

دكتراي مديريت آموزشي

پست الكترونيكي

rasolrd@yahoo.com

رئيس اداره آموزش دانشكده

احمد اشرفي

پست الكترونيكي

ashrafizanjani@gmail.com

رئيس اداره پژوهش دانشكده

مهناز نوروزي

كارشناس پژوهش

خانم كرمي

كارشناس آموزش برادران

نادر محمدي

كارشناس آموزش خواهران

خانم افشار

مجله علمي پژوهشي عرفان

سردبير

دكتر علي اكبر افراسياب پور

مدير اجرايي

حسين آرين

 
 
 
 
 

گروه هاي آموزشي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

کارشناسی ارشد گروه اديان و عرفان

مدير گروه

دکتر نادر محمدزاده

ايميل مدير گروه

Nmohammadzadeh35@yahoo.com

كارشناسي  ارشد و دكتراي گروه علوم قرآني و حديث

مدير گروه

دکتر حسين مرادي

ايميل مدير گروه

hmoradiz@yahoo.com

كارشناسي ارشد گروه تحقيقات آموزشي و كارشناسي آموزش ابتدايي

مدير گروه

دكتر رسول داودي

rasolrd@yahoo.com

كارشناسي و كارشناسي ارشد گروه روانشناسي عمومي

مدير گروه

دکتر مسعود حجازي

ايميل مدير گروه

Masod1357@yahoo.com

كارشناسي ارشد گروه روانشناسي باليني و دكتراي روانشناسي تربيتي

مدير گروه

دكتر غلامحسين انتصار فومني

ايميل مدير گروه

ghfoumany@yahoo.com

كارشناسي گروهتربيت بدني و

كارشناسي ارشد مديريت ورزشي

مدير گروه

دكتر آتوسا تيموري

ايميل مدير گروه

At_teimoori@yahoo.com

كارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي گرايش تغذيه

مدير گروه

دكتر آرش ترك سامني

ايميل مدير گروه

arashtorksameni@gmail.com

كارشناسي و كارشناسي ارشد گروه زبان انگليسي

مدير گروه

دكتر بهزاد رهبر

ايميل مدير گروه

rahbarbehzad@gmail.com

كارشناسي  ارشد و دكتراي گروه مديريت آموزشي

مدير گروه

دكتر نقي كمالي

ايميل مدير گروه

Kamali_naghi@yahoo.com