.::. حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی .::.

اداره فارغ التحصيلان

اداره فارغ التحصيلان

تاریخ: 1396/05/29 - 13:50


دانشجوي گرامي ضمن تبريك نسبت به فارغ التحصيل شدن جنابعالي وتشكر ازبابت اينكه به سايت اداره فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي مراجعه نموده ايد. درصورت مطالعه دقيق اين سامانه ميتوانيد به كليه سوالات  درخصوص فارغ التحصيلي خودپاسخ لازم را اخذ نمائيد.

اداره فارغ التحصيلان واحد زنجان درساختمان مركزي دانشگاه ( اعتماديه ) فاز1 – طبقه دوم مستقر ميباشد وباشماره تلفنهاي ( 7 – 33421001– 024 داخلي 2212 ) آماده هرگونه اخذ پيشنهاد وانتقاد وسوالات لازم درخصوص فارغ التحصيلي دانشجوي عزيز ميباشد.

وظايف اداره فارغ التحصيلان

اداره فارغ التحصيلان يكي ازمهمترين وحساسترين قسمتهاي دانشگاه آزاد اسلامي است . اين اداره زيرنظرمعاونت محترم دانشجويي مشغول به فعاليت ميباشد ، ازمهمترين وظايف اين اداره ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود :

1-     تحويل پرونده هاي دانشجوياني كه ازطرف آموزش به اين اداره ارسال ميگردد

     كه مشتمل بركنترل كليه مدارك ضميمه پرونده ازجمله موارد ذيل ميباشد :

-         بررسي كارنامه هاي ارسالي از اداره امتحانات

-         بررسي چك ليست

-          كنترل دروس گذرانده بابخشنامه هاي سازمان مركزي

-          كنترل مدارك پايه

-          اخذ فرم تسويه حساب كامل

-          ابطال معافيت تحصيلي صادره ازسوي نظام وظيفه

-          بررسي تاريخ فراغت ازتحصيل

-          كنترل صورتجلسه دفاع براي دانشجويان كارشناسي ارشد

-          بررسي تائيديه مدارك پايه

-          كنترل ليست آزمون

-          كنترل برگه احراز هويت

-          اخذ فيشهاي مورد نيازجهت صدور مدارك گواهينامه ودانشنامه

-          اخذعكسهاي 4*3 رنگي پشت نويسي شده (باخودكار)

-          اخذ كارت دانشجويي

-          بررسي مجوزهاي لازم درصورت تحصيل بيش ازحدمجازسنوات

-          بررسي مجوز پايان طرح ومجوزتحويل مدارك براي دانشجويان رشته پرستاري ومامايي

2-     معرفي فارغ التحصيلان مشمول به حوزه نظام وظيفه

3-     صدورريزنمرات جهت تائيد سازمان مركزي بابت ترجمه و اعزام به خارج

4-     پاسخ دهي به استعلام ادارات وسازمانهاي مختلف اعم ازتائيديه گواهينامه ودانشنامه وريزنمرات

5-     ارسال صورتجلسه تحويل گواهينامه موقت ودانشنامه به سازمان مركزي

6-     تهيه آمار فارغ التحصيلان به تفكيك رشته  

7-     صدور گواهينامه موقت

8-     صدور دانشنامه

9-     ثبت گواهينامه ها ودانشنامه ها در دفاتر مجزا

مشخصات مسئولين واحد

رئيس اداره فارغ التحصيلان

نام ونام خانوادگي : رحيم رادمان

مدرك تحصيلي : كارشناسي ميكروبيولوژي

پست الكترونيك :rahim.radman@yahoo.com

مسئول اداره فارغ التحصيلان

نام ونام خانوادگي : مريم بصير

مدرك تحصيلي : مهندسي كامپيوتر- نرم افزار

پست الكترونيك : nila421@yahoo.com

كارشناس اداره فارغ التحصيلان

نام ونام خانوادگي : سكينه اسدي

مدرك تحصيلي : كارشناسي مديريت بازرگاني

كارشناس اداره فارغ التحصيلان

نام ونام خانوادگي : نسرين حسني

مدرك تحصيلي : كارشناسي حقوق

كارشناس اداره فارغ التحصيلان

نام ونام خانوادگي : علی معصومی تبار زنجانی

مدرك تحصيلي : مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

پست الكترونيك : amtz110@yahoo.com

متصدي اداره فارغ التحصيلان

نام ونام خانوادگي : جليل محمودي

مدرك تحصيلي : ديپلم

مسئول اموربایگانی فارغ التحصیلان

نام ونام خانوادگی : میکائیل محمدی