.::. دفتر نهاد رهبری .::.

مدیر اجرایی

مدیر اجرایی نهاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

تاریخ: 1393/10/23 - 03:36


مسئول اجرایی

آقای احمد صمدی

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی -مالی در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

کارشناسی مهندسی اپتیک و لیزر در دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

دیپلم ریاضی و فیزیک در مرکز استعداد های درخشان شهید بهشتی زنجان

 

سوابق شغلی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت معدنی فلات گوهر زمین 93-1392

مسئول مرکز نخبگان و همکاریهای علمی استان زنجان 92-1389

همکار و مشاور شرکت کامپیوتری افشارپژوه 82-1378

 

                                                                          آدرس الکترونیکی: ahmadsamadi@gmail.com

                                                         تلفن تماس:7-33421001-024    داخلی 2208

                                                                                        تلفن مستقیم : 33467909-024