.::. دانشکده علوم تربیتی .::.

رئیس پژوهش دانشکده

بخش پژوهش دانشکده علوم تربیتی

تاریخ: 1397/11/22 - 23:28


رئيس اداره پژوهش دانشكده

آقای نادر محمدی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

  024 -  33471713                

                                   

آدرس پست الکترونیکی :  Nm.mohammadi53@gmail.com   ‌‌‌‌