.::. دانشکده علوم تربیتی .::.

رئیس پژوهش دانشکده

بخش پژوهش دانشکده علوم تربیتی

تاریخ: 1392/09/19 - 14:54


رئيس اداره پژوهش دانشكده

خانم مهرناز حسن بیگی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

  024 -  33421001-7                 

                                  داخلی : 2456           

آدرس پست الکترونیکی :  Hasanbeigimehrnaz@gmail.com   ‌‌‌‌