.::. اخذ کد پایان نامه .::.

7-مدیریت بازرگانی -داخلی

مدیریت بازرگانی داخلی

تاریخ: 1393/11/13 - 01:25


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
         

13821256941037

1394/12/11

      احمد حیدری
         

13821256941038

1394/12/16

      حمید دیزانی
         

13821256941039

1394/12/24

      ندا مقدم
         

13821256941040

1394/12/25

      عاطفه نامورفرد
         

13821256942001

1395/02/22

      حسین حسنی
         

13821256942002

1395/02/25

      فاطمه شاه علی
         

13821256942003

1395/02/27

      فاطمه بخشی
         

13821256942004

1395/02/29

      سید یاسین موسوی بابابایی
         

13821256942005

1395/02/30

      خدیجه داودی
         

13821256942006

1395/03/01

      ندا زندی
         

13821256942007

1395/03/03

      شادی ژاله باغی
         

13821256942008

1395/03/04

      اکرم حمزه لو
         

13821256942009

1395/03/04

      ظهیر مرادی
         

13821256942010

1395/030/04

      معصومه حضرت پور
         

13821256942011

1395/030/06

      بهروز احمدپور
         

13821256942012

1395/030/09

      المیرا پاسبان
         

13821256942013

1395/030/19

      بهناز اربطی
نقش توجه به تبلیغات و نوگرایی بر تمایل بر خرید توجه به علایم ظاهری محصول و کیفیت درک شده برند فروشگاهی  91304 93/10/10  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/06

1395/07/08

  نبی اله محمدی  علی محمدی  

911061171

95/3/6

احسان الفت مهر

اولویت دوم

تاثیر برند بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان بانک رفاه استان زنجان  91301 93/10/8  

 

13821256942022

1395/04/20

نبی ا..محمدی

دکتر

علی محمدی

911044414

95/3/6

محسن نظری
تاثیرقابلیتهای بازاریابی برعملکرد محصول جدید باتاکید برنقش واسطه ای ساختار سازمانی بانک رفاه زنجان 91404 94/9/27    

13821256942014

1395/03/19

  دکتردالمنپور 920608785 عباس حیدری
تاثیر جهت گیری کارافرینی بانک هابرسیستم کنترلی استراتژیک درکلیه بانک های خصوصی استان زنجان 91388 94/7/23    

13821256942015

1395/03/19

  حسین محمدی 920608791 امیرگلفام
         

13821256942016

1395/03/25

      مهدی گیوه ی
         

13821256942017

1395/03/25
      فاطمه صفر پور سندانی
تاثیر ساختار سرمایه بر موقعیت رقابتی در بازار محصول شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران 91404 94/9/27    

13821256942018

1395/03/31
  ارشد فرهمندیان

900836823

95/3/25

فریدون فریادی
ارزیابی و رتبه بندی بخش های بیمارستان آیت اله موسوی زنجان بر اساس ابعاد کیفیت خدمات درمانی با استفاده از مدل پاراسورامان و ویکور 91304 93/10/10    

13821256942019

1395/03/31
  علی منصوری 

890923074

95/3/25

اسماعیل ملائی 
بررسی تاثیر خود کنترلی بر قصد کار آفرینی با تاکید بر نقش تمایل به اقتدار، شک، ترس و بیزاری در مددجویان کمیته امداد استان زنجان  91393 94/8/20  

 

13821256942027

1395/05/19

  محمد دالمنپور

920608797

95/3/30

رزاق بازرگان 
تاثیر قابلیتهای خدمات موبایل بانک بر قصد تغییر نگرش مشتری با تاکید بر نقش واسطه ای رضایت و وفاداری مشتری: مطالعه ای در بانک تجارت استان زنجان  91393 94/8/20  

 

13821256942028

1395/05/19

  ارشد فرهمندیان

920608851

95/3/30

رسول قرابیگلی پور
بررسی تاثیر اتخاذ انواع استراتژیهای اتحاد بر کاهش ریسک 91417 94/11/26    

13821256942021

1395/04/14

  یداله رجائی 930505022 ابراهیم بهرامی 
بررسی تاثیر سیستم نوآوری با تاکید بر نقش  واسطه ای ظرفیت جذب: مطالعه ای در شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی  91403 94/9/26  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/31

13821256942049

1395/06/31

  حسین محمدی  930310284 فریناز عبدالهی قلعه جوقی 
تاثیر ویژگیهای تصویر برند بانک تجارت بر پاسخ های رفتاری مشتریان آن ها (مطالعه موردی: بانک تجارت شعبه ملکان 91354 94/3/24    

13821256942020

1395/04/05

  امیر نجفی 920089385 سعید ناصری ملکی
طراحی الگویی برای مدیریت ریسک در مکان یابی جایگاه های عرضه سوخت با استفاده از روش vikor 91330 1394/01/26  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/04/20

13821256951002

1395/08/04

  دکتر علی منصوری 920112100 مهدی تقیلو
بررسی تاثیر اعتماد و وابستگی سازمانی بر عملکرد عملیاتی با تاکید بر نقش واسطه ای یکپارچه سازی کسب و کار 91410 94/10/24  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/07

1395/05/31

13821256942057

1395/07/07

  دکتر فرامرز طهماسبی 930399819 حمید رضا نصیری قیداری
بررسی تاثیر متغیر های نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر استفاده  از محیط های مجازی در بین نوجوانان دختر  9184 93/8/8    

13821256942023

1395/05/07

  فرشته لطفی زاده  911066459 طاهره علی محمدی
تاثیر برچسب گذاری محصولات سبز بر رفتار مصرف کنندگان موادغذایی مورد مطالعه رب گوجه فرنگی  91373 94/5/19    

13821256942024

1395/05/07

  دالمن پور 920608173 مرضیه نوروزی
         

13821256942025

1395/05/18

  بیات   لیلا آقایاری
       

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/18

13821256942027

1395/05/24

نبی اه محمدی علی محمدی   خلیل اله میناخانی
         

13821256942026

1395/05/19

      رضا رحیمی
بررسی تاثیر محیط کاری سالم بر بهبود بهره وری با تاکید بر نقش واسطه ای کار آفرینی سازمانی (مطالعه ای در شرکت کالسیمین، استان زنجان) 9410 94/10/23  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/25

13821256942032

1395/06/01

  یداله خداوردی  930304415 محمد ملکی 
بررسی تاثیر عوامل سازمانی برتوسعه پایدار شرکت باتاکید بر نقش قابلیتهای نواوری واستراتژی مسئولیت اجتماعی شرکت 9410 1394/10/24  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/25

13821256942030

1395/05/31
 

  دکتریدالله رجائی 930441376 مرضیه سالک
تاثیر رقابت بر یادگیری با تاکید بر نقش واسطه ای گرایش به اتحاد واندازه شبکه  9410 94/10/24  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/25

13821256942031

1395/05/31
 


 

  دکتریدالله رجائی 930473098 سمیه همتی 
تاثیر ابعاد برند خدمات بر وفا داری به برند در شعب بانک ملت منطقه آزاد ارس 91380 94/6/20  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/25

  13821256942039

1395/06/31

  حسین محمدی 920578777 جواد بهاری علمداری
تبیین مولفه های موثر در ارتقا خدمات بانکداری الکترونیکی در بانک قرض الحسنه رسالت با بکارگیری تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره(dematei) 91430 94/12/14  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/25

13821256942034

1395/06/06

  مقدم 930467354 مسعود محمدی
بررسی تاثیر اعتمادبه نام تجاری تناسب درک شدهو نوآوری مصرف کننده بر ارزیابی توسعه نام تجاری 91323 93/12/6  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/25

13821256942040

1395/06/23

  رحیم زاده 920041492

فهیمه اسماعیلی

اولویت اول 

بررسی تاثیر آزاد سازی تجارت بر رشد اقتصادی با بکارگیری شاخص sachs-warner(مقایسه کشور های در حال توسعه و توسعه یافته 91402 94/9/25  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/06/03

دفاع كردند   رحیم زاده 930270613 عباس ورقایی
تاثیر بکارگیری تکنو لوژی اطلاعات در بهبود رضایت شغلی با تاکید بر نقش گرایش به تکنو لوژی فروش:مطاله ای در شرکتهای تولیدی شهرکهای صنعتی استان زنجان 91388 94/7/23  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/06/03

13821256942042

1395/06/27
 

  رحیم زاده 920608277

اسمر احمدی قلعه

اولویت 1

تاثیر خود کارآمدی بر عملکرد شرکتهابا تاکید بر نقش دشواری هدف و خود کنترلی(مطالعه ای در شرکت ایران ترانسفو زنجان 91403 94/9/26  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/06/03

62621207942008

1395/06/21
 

  رجایی 930405240 نازیلا مهری
بررسی نقش شبکه های اجتماعی در مقاصد کار آفرینانه دانشگاهی با توجه به نقش میانجی عوامل شناختی (خود کار آمدی و نگرشهای کار آفرینانه) 91382 94/6/22   استاد راهنما به نام دكتر مياندار ي عوض شد

13821256942037

1395/06/14

حاجی علی اکبری درودی 920608295 عاطفه جنتی
بررسی رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری داخلی در کشور های توسعه یافته و کشور های در حال توسعه 91408 94/10/22  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/06/14

    اشکان رحیم زاده 930321776 طیبه کوثریان
بررسی نشانه های نمادین,نشانه های شاخص و شکل شماتیک برند از طریق ابعاد اصالت درک شده برندهای خصوصی بر گرایش و تمایل به خرید 96012 1396/12/15    

13821256971004

1397/10/13

  فیروزه حاج علی اکبری 950060008 رومینا نزاری

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      ندا مقدم 
تكنولوژيهاي جديد عضوي تفكيك ناپذير از زندگي روزمره ما شده اند. آنها بر تمامي جوانب زندگي ما تاثير گذاشته و مادامي كه اثر گذار عمل ميكنند، بعنوان جزئي از انسان ها در آمده اند، تكنولوژيهاي نوين همگي وسوسه برانگيز و نامحدود بوده و توقف ناپذير، اما مهم اين است كه بتوان سكان كشتي تغييرات و تاثيرات، اين تكنولوژي را بدست گرفت.     16/25 95/2/4

94/9/28

کدشناسایی ثبت گردد 1395/03/25

 

نام اساتید داوران را ثبت نمایید1395/03/25   دکتر فریدون خادم  ارزیابی رقابت استانی  بر توسعه صنایع با تکنولوژی بالا با استفاده از روش  )Topsisمطالعه موردی استان های شمال غرب کشور) 920575506

فاطمه زارع

تعیین محل کارخانه یکی از کلیدی‌ترین گامهای تأسیس کارخانه است چرا که نتایج این تصمیم در درازمدت ظاهر شده و اثرات بسزایی از بعد اقتصادی ، محیط زیست ، مسایل اجتماعی و ... دارد. یکی از جنبه‌های تاثیرهای درون سازمانی، تاثیر مستقیم آن در سود‌دهی کارخانه خواهد بود و از بعد برون سازمانی، ساخت کارخانه¬های بزرگ در یک منطقه می‌تواند شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیط زیست و غیره را تحت تاثیر خود قرار دهد.      16/75 95/2/4

94/9/23

کدشناسایی ثبت گردد 1395/03/25

نام اساتید داوران را ثبت نمایید1395/03/25   دکتر فریدون خادم :طراحی مدلی برای انتخاب مکان مناسب برای احداث کارخانه روی در استان زنجان به روش FAHP 920577091

رسول قربانعلی زاده

                       
سازمانها می توانند عملکرد سازمانی خودشان را از طریق بکارگیری استراتژیهای زنجیره تامین و تولید بهنگام جامع ارتقا داده از سوی دیگر این اقدام باعث افزایش توانایی زنجیره تامین می شود، همچنین به منظور استفاده از تولید بهنگام جامع برای سازمان بکارگیری روشها تولیدی جدید(تولید ناب) بجای تولید سنتی لازم و ضروری است.     18 95/3/5

94/12/16

کدشناسایی ثبت گردد 1395/03/25

نام اساتید داوران را ثبت نمایید1395/03/25   دکتر حسین محمدی  روابط بین استراتژی مدیریت زنجیره تامین با میانجیگری تولید به هنگام جامع و توانایی زنجیره تامین بر روی عملکرد سازمانی در میان شرکتهای لبنی زنجان 910900652

حمید دیزانی

پژوهش حاضر به تاثیر آمادگی سازمان و فشار محیط بر پذیرش فناوری تجارت الکترونیکی در سازمان صنعت و معدن و تجارت استان زنجان می پردازد. روش تحقیق پیمایشی و داده ها از طریق پرسش‌نامه استاندارد به‌دست آمد. جامعه آماری شامل 200 نفر کارمند و حجم نمونه 132 نفر از کارکنان سازمان صنعت و معدن و تجارت استان زنجان بود که به طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند     17 95/3/18

94/12/11

کدشناسایی ثبت گردد 1395/03/25

نام اساتید داوران  راثبت نمایید1395/03/25   دکتر حسین محمدی    : تاثیر آمادگی سازمان و فشار محیط بر پذیرش فناوری تجارت الکترونیکی(مورد مطالعه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان) 920074700

احمد حیدری

                      فاطمه شاه علی
.                     یاسین موسوی 
                      بهناز اربطی
                      عباس حیدری
                      شادی ژاله باغی
                      معصومه حضرت پور
                      ظهیر مرادی
                      :المیرا پاسبان
                      اكرم حمزه لو
                      امیر گلفام