.::. اخذ کد پایان نامه .::.

6-حقوق خصوصی

1

تاریخ: 1393/11/29 - 07:30


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
         

13820807942001

1395/01/18

      لیلا محمدی سخا
         

13820807942002

1395/01/18

      محمدصادق صالحی
         

13820807942003

1395/01/18

      محمدتقی گنج خانلو
         

13820807942004

1395/01/18

      مرحمت اله اسدی
         

13820807942005

1395/01/18

      داود حیدری
         

13820807942006

1395/01/22

      بهزاد شهسواری
         

13820807942007

1395/01/22

      میررضا پاشایی
         

13820807942008

1395/01/22

      علی مرادی
         

13820807942009

1395/02/15

      مجیدصابر مولایی
         

13820807942010

1395/02/15

      ابراهیم جعفری
         

13820807942012

1395/02/28

      فاطمه برادران
         

13820807942013

1395/02/29

      بهروز رجایی
         

13820807942014

1395/03/06

      ناهید محبی
         

13820807942015

1395/03/06

      سید منصور کاظمی
         

13820807942016

1395/03/06

      علی کریمی
         

13820807942017

1395/03/06

      جلال الدین محمدی
         

13820807942018

1395/03/06
      حسن سلطانی آذرهریس
         

13820807942019

1395/03/06
      مسعود ترکاشوند
         

13820807942020

1395/03/06
      محمد ساسانی
         

13820807942021

1395/03/06
      حسن فاضلی
         

13820807942022

1395/03/06
      توران محمدی
         

13820807942023

1395/03/06
      عباس غلامی کندسری
         

13820807942024

1395/03/06
      محمد عباسی
اسناد عادي لازم الاجرا 9308 1393/08/01  

ظرفیت استاد ه عنوان راهنما پر است

1395/03/09

13820807951022

1395/09/16
 

   دکترسلمان ولیزاده 911026769 مجید نویسنده
حق اشتغال زوجه در حقوق ایران و مذهب ارابعه 9309 93/9/19  

ظرفیت استاد ه عنوان راهنما پر است

1395/03/09
دفاع كردند   دکترسلمان ولیزاده 910639402 مجتبی بیات
       

ظرفیت استاد ه عنوان راهنما پر است

1395/03/09
دفاع كردند   دکترسلمان ولیزاده   سهیلا توسل
       

ظرفیت استاد ه عنوان راهنما پر است

1395/03/09

13820807942036

1395/04/19

  دکترسلمان ولیزاده   صفدر مرادی
       

ظرفیت استاد ه عنوان راهنما پر است

1395/03/09

13820807942044

1395/05/28

  دکترعلیرضانواریان   فریبرز شیری گورجق
       

ظرفیت استاد ه عنوان راهنما پر است

1395/03/09

1395/06/08

13820807942055

1395/06/10
 

  دکترعلیرضانواریان   عباسعلی داورنیا
بررسی مقایسه ای بیع کلی با قرارداد آتی از حیث آثار  9412 1394/12/20  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/06/21

برای بار دوم چک میگردد استاد راهنما پر است 1395/06/27

1395/07/07

1395/07/12

13820807951007

1395/08/05

 

  دکتر فرهاد ادریسی 930452093 معصومه جمعی یالقوزاغاج
       

ظرفیت استاد ه عنوان راهنما پر است

1395/03/09

13820807941057

1395/04/22

  دکترمجيد قربانی لاجوانی   آزاده نوبهار
       

ظرفیت استاد ه عنوان راهنما پر است

1395/03/09

  13820807942032

1395/03/30

  دکترمجيد قربانی لاجوانی  

محسن کاشانی حصاری

اولویت اول

       

ظرفیت استاد ه عنوان راهنما پر است

1395/03/09

13820807942037

1395/04/19

  دکترمحمدباقر   قربانوند   رحمان بیات
شرایط و آثار حقوقی اجرای طرح کاداستر  9401 94/1/19  

ظرفیت استاد ه عنوان راهنما پر است

1395/03/09

13820807942052

1395/06/10

  دکترسلمان ولیزاده

 

920567103

95/3/8

مصطفی مغانلو 
رابطه حقوقی ضامن عنه قبل و بعد از سقوط تعهد  9312 93/12/13  

ظرفیت استاد ه عنوان راهنما پر است

1395/03/09

1395/06/08

13820807942071

1395/07/07
 

  دکترعلیرضا نواریان

920608602

95/3/8

محمد یعقوبی
تعارض قوانین تابعیت و نقش آن در تعارض قوانین با تاکید بر رویه قضایی 9501 95/1/26    

13820807942025

1395/03/09

  نجاد علی الماسی

920005200

95/3/8

حمید محمدی 
دعاوی غیر قابل استماع در آیین دادرسی مدنی 9402 94/2/23  

ظرفیت استاد ه عنوان راهنما پر است

1395/03/09

13820807942038

1395/04/19

  دکترمحمد باقر  قربانوند

92061802

95/3/8

سعید آقا علیخانی 
شرایط و آثار اجرای احکام غیابی  9402 94/2/30  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/09

1395/06/08

62620807942014

1395/06/10
 

  دکترباقر قربانوند

930469908

95/3/8

مریم شجاعی 
شرایط ایجاد خیار غبن (با تاکید بر غبن طرفینی 9407 94/7/29    

13820807942026

1395/03/09
  هادی نعیمی 

930280374

95/3/8

مالک کریمی
مقایسه ماهیت و آثار طلاق در نکاح دائم و بذل مدت در نکاح موقت 9312 93/12/13  

ظرفیت استاد ه عنوان راهنما پر است

1395/03/09

1395/07/07

13820807951026

1395/09/21

  محمد هادی ساعی

920075093

95/3/8

سعیده پاک بین 
ماهیت حقوقی ، شرایط صحت و آثار قبول برات  9407 94/7/29  

ظرفیت استاد ه عنوان راهنما پر است

1395/03/09

1395/04/22

13820807942045

1395/05/28

  قربانی دکتر

920608617

95/3/8

علی رجبی 
حفظ و نگهداری اموال غایب مفقود الاثر - پیش از صدور حکم موقت فرضی  9407 94/7/29    

13820807942027

1395/03/09
  دکترعبد...کیایی

930417919

95/3/8

  زهره دوستی
مسئولیت مدنی قضات در پرتو قانون نظارت بر رفتار قضات  9208 92/8/15  

ظرفیت استاد ه عنوان راهنما پر است

1395/03/09

1395/06/08

  13820807942056   دکترمحمد باقر قربانوند 891250008 حجت اله l محبوبی
معاملات بازرسان شرکتهای تجارتی با شرکت  9208 92/8/ 15  

ظرفیت استاد ه عنوان راهنما پر است

1395/03/09

13820807942046

1395/05/28

  دکترمجید قربانی 

900757573

95/3/8

مطهره صالحی 
شرایط و آثار فسخ قرارداد پیش فروش آپارتمان  9212 92/12/14  

ظرفیت استاد ه عنوان راهنما پر است

1395/03/09

1395/06/08

13820807942063

1395/06/31
 

  دکترنواریان 

910859211

95/3/8

اکبر محمدی  
ماهیت حقوقی شرایط و آثار انتشارا اوراق وقف 9312 93/12/13  

ظرفیت استاد ه عنوان راهنما پر است

1395/03/09

1395/06/07

  13820807942054

1395/06/13

  دکترمجید قربانی

920566383

95/3/8

محمد رضا خوش اموز
نحوه تعیین داوران در قانون داوری تجاری بین المللی 9410 94/10/02    

13820807942028

1395/03/20
  دکتر مسعود البرزی ورکی 920608557 مسلم رمضان زاده
حضانت کودکان با تاکید برقانون حمایت خانواده مصوب 1391 9407 94/07/29  

ظرفیت استاد ه عنوان راهنما پر است

1395/03/20

1395/06/08

  13820807942057   دکتر محمد باقر قربانوند 930426358 فاطمه نعمتی
جایگاه اصل آزادی قراردادها در فقه امامیه 9308 93/08/28  

ظرفیت استاد ه عنوان راهنما پر است

1395/03/20

1395/06/08

62620807942015

1395/06/13

  علیرضا نواریان 920727839 وحید صمدی ملکی    الویت اول
اسباب و آثار انحلال نکاح موقت 9402 94/02/23    

13820807942029

1395/03/20
  دکتر مسعود البرزی ورکی 92063354 سحر مظفری
       

 

         
تحلیل حقوقی ماده هیجده قانون سازمان برق ایران 9401 94/1/26  

 

62620807942010

1395/06/06

  فرهاد ادریسی

930371530

 

محمد باقر نوری 
تکلیف و مسئولیت های سرپرست در مقابل شخص تحت سرپرستی و ضمانت اجرای آن  9407 94/7/29  

ظرفیت استاد ه عنوان راهنما پر است

1395/03/30

1395/06/08

1395/06/13

13820807942069

1395/07/06

  محمد باقر قربانوند

930432220

 

مهسا گلدارکر
بررسی مقایسه ای آثار حقوقی ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث در دعاوی حقوقی 9407 94/7/29  

ظرفیت استاد ه عنوان راهنما پر است

1395/03/30

1395/06/08

1395/06/13

13820807942070

1395/07/07
 

  قربانوند 

930386744

 

بهرام عموجی 
شرایط ایجاد و آثار اعمال خیار تفلیس 9402 94/2/30  

ظرفیت استاد ه عنوان راهنما پر است

1395/03/30

1395/06/07

13820807942058

1395/06/13

  مجید قربانی 

920608631

 

علی اسکندری نیا 
ماهیت حقوقی شرایط و آثار انتشار اوراق وقف  9312 93/12/13  

ظرفیت استاد ه عنوان راهنما پر است

1395/03/30

1395/06/07

  13820807942054   مجید قربانی

920566383

 

محمد رضا خوش آموز 

خیارات عقد ضمان 9310 93/10/30  

ظرفیت استاد ه عنوان راهنما پر است

1395/03/30

1395/06/08

13820807942072

1395/07/07

  علیرضا نواریان

920566754

 

اکبر کلانتری
اشتباه در علت تعهد و اثر آن در حقوق  9310 1393/10/03  

ظرفیت استاد ه عنوان راهنما پر است

1395/03/30

13820807951023

1395/09/16
 

  سلمان ولیزاده

910867513

 

بابک نوری ارسی
قاعده احسان در رفع مسئولیت از پزشک  9407 94/7/29    

13820807942033

1395/03/31
 

  عبداله کیایی

920133969

 

کریم علیزاده 
اسباب زوال سمت قیم در حقوق ایران و انگلیس 947 94/7/29    

13820807942034

1395/03/31
 

  مسعود البرزی ورکی

920589791

 

بهنام حسن زاده
هزینه های دادرسی مدنی  9402 94/2/30  

ظرفیت استاد ه عنوان راهنما پر است

1395/03/30

1395/06/08

1395/06/13

1395/06/14

62620807942034

1395/07/07

  محمد باقر قربانوند

930415081

 

رباب جعفری 
مسئولیت مدنی قاضی و ذینفع بازداشت، ناشی از بازداشت اموال 9403 94/3/6  

ظرفیت استاد ه عنوان راهنما پر است

1395/03/30

1395/06/08

1395/06/13

13820807942050

1395/06/10

  محمد باقر قربانوند

920589773

 

حسن فرمحمدی
تلف مال موضوع تعهد قراردادی  9409 94/9/4    

13820807942035

1395/04/05

  دکتر هادی نعیمی  930469700 سیده معصومه موسوی 
چگونگی تشکیل شرکت تعاونی سهامی عام بانک 9312 93/12/10    

13820807942043

1395/05/20

  دکتر مصطفی السان 920567281 رحیم قنبری 
         

62620807942029

1395/06/31

      حبیب اله رستمی

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      مهسا رضایی
      18 95/2/9

95/1/22

ثبت شود

1395/03/30

   دکتر مجید قربانی مرور زمان دعوای مطالبه وجه سند تجارتی 920567380 میررضا پاشایی
                      مهدی کریمی
                      زرین تاج ذاکری
                      داود کیانی
                      مهدی تیموری
                      فاطمه عابدی
                      یعقوبعلی اله ویردی
                     

بهزاد شهسواری

      17/5 95/1/26 95/1/22

ثبت شود

1395/03/30

  دکتر عبدالله کیائی ماهیت، آثار و احکام قراردادهای بورسی 900811584 حسن انوشه
                      لیلا محمدی  سخا
                      راحله السادات حسینی
                      محمدتقی گنج خانلو
                      :محمد عباسی
                      محمد ساسانی
                      سید منصور کاظمی
                     

مسلم رمضان زاده

                      کریم علیزاده  
                      علی مرادی