.::. دانشکده علوم تربیتی .::.

گروه الهیات و معارف اسلامی

گروه الهیات

تاریخ: 1397/02/30 - 08:53


این گروه  از سال 1372با مقطع کار شناسی پیوسته الهیات و معارف اسلامی تاسیس و  از سال 1380 مقطع کارشناسی ارشد این رشته با گرایش ادیان و عرفان دایر گردید همچنین از سال 1387 گرایش فقه و مبانی حقوق این رشته در مقطع کارشناسی پیوسته شروع به کار کرد و در سال مذکور گرایش علوم قرآنی وحدیث در مقطع کارشناسی ارشد تاسیس گردید. در سال های بعد دکترای دو رشته علوم قرانی و حدیث و هم چنین عرفان اسلامی و اندیشه های امام خمینی (ره) نیز در این گروه دایر گردید.

 

گروه الهیات و معارف اسلامی شامل رشته های زیر می باشد:

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

علوم قرآنی و حدیث

کارشناسی ارشد

ادیان و عرفان

کارشناسی ارشد

علوم قرآنی و حدیث

دکتری

عرفان اسلامی و اندیشه های امام خمینی (ره)

دکتری

 

 

اعضاي هيات علمي اين گروه عبارتند از:

ردیف

نام و نام خانوادگی

آدرس الکترونیکی

1

دکتر محمدحسین صائینی

MHsaieni@gmail.com

2

دکتر حسین مرادی

hmoradiz@yahoo.com

3

دکتر نادر محمدزاده

Nmohammadzadeh35@yahoo.com

4

دکتر مریم حسینی الموسوی

mhoseinimosavi@gmail.com

5

دکتر فرهاد ادریسی

fzedrisi@yahoo.com

6

آقای میرعلی بابایی

Mirali.babaei@gmail.com

7

آقای رحمت اله بیگدلی

rahmatollahbigdele@yahoo.com