.::. دانشکده علوم تربیتی .::.

گروه الهیات و معارف اسلامی

گروه الهیات

تاریخ: 1392/09/19 - 15:48


این گروه  از سال 1372با مقطع کار شناسی پیوسته الهیات و معارف اسلامی تاسیس و  از سال 1380 مقطع کارشناسی ارشد این رشته با گرایش ادیان و عرفان دایر گردید همچنین از سال 1387 گرایش فقه و مبانی حقوق این رشته در مقطع کارشناسی پیوسته شروع به کار کرد و در سال مذکور گرایش علوم قرآنی وحدیث در مقطع کارشناسی ارشد تاسیس گردید و هم اکنون تعداد 172دانشجو دارد