.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

چارت و برنامه ترمیک و سرفصل گروه نقشه برداری

ارائه چارت دروس، سرفصل دروس، برنامه ترمیک پیشنهادی برای رشته-گرایش های دایر در گروه نقشه برداری دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

تاریخ: 1394/05/02 - 03:13


 

معرفی رشته نقشه برداری

 

چارت ، سرفصل و برنامه ترمیک مقاطع

سرفصل و جزئیات مربوط به دروس - مصوب وزارت علوم برنامه پیشنهادی گروه برای اخذ دروس در ترم های مختلف چارت دروس مقطع

دانلود سرفصل

دانلود برنامه ترمیک

دانلود چارت

مهندسی نقشه برداری (ورودی های بعد از مهر ماه 1395)

دانلود سرفصل

دانلود برنامه ترمیک

دانلود چارت

مهندسی عمران - نقشه برداری (ورودی های قبل از مهر ماه 1395)

دانلود سرفصل

 

دانلود چارت

کاردانی پیوسته نقشه برداری

 

 

دانلود فرمت نگارش گزارش پایانی اردوی کارورزی رشته مهندسی نقشه برداری

 

 

 

آئين نامه آموزشي دوره هاي کارداني ، کارشناسي ، کارشناسي ناپيوسته و کارشناسي ارشد پيوسته دانشگاه آزاد - pdf

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    پیوندها     

 

 

 

[بازگشت به صفحه دانشکده]