چارت و برنامه ترمیک و سرفصل گروه نقشه برداری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

چارت و برنامه ترمیک و سرفصل گروه نقشه برداری

ارائه چارت دروس، سرفصل دروس، برنامه ترمیک پیشنهادی برای رشته-گرایش های دایر در گروه نقشه برداری دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

تاریخ: 1394/05/02 - 04:33


 

معرفی رشته نقشه برداری

 

چارت ، سرفصل و برنامه ترمیک مقاطع

سرفصل و جزئیات مربوط به دروس - مصوب وزارت علوم برنامه پیشنهادی گروه برای اخذ دروس در ترم های مختلف چارت دروس مقطع

دانلود سرفصل

دانلود برنامه ترمیک

دانلود چارت

مهندسی نقشه برداری (ورودی های بعد از مهر ماه 1395)

دانلود سرفصل

دانلود برنامه ترمیک

دانلود چارت

مهندسی عمران - نقشه برداری (ورودی های قبل از مهر ماه 1395)

دانلود سرفصل

 

دانلود چارت

کاردانی پیوسته نقشه برداری

 

  

چارت جدید (1394) دوره های کارشناسی عمران - نقشه برداری دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

برنامه ترمیک دوره کارشناسی مهندسی نقشه برداری

 دانلود فايل PDF سرفصل دروس رشته مهندسي نقشه برداري، مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي-سرفصل در حال اجرا در گروه نقشه برداري دانشگاه آزاد و سراسري زنجان - حجم 2.29 مگابايت

آئين نامه آموزشي دوره هاي کارداني ، کارشناسي ، کارشناسي ناپيوسته و کارشناسي ارشد پيوسته دانشگاه آزاد - pdf

 

 

چارت ترمیک دانلود یا دانلود
اخذ دروس جبرانی در چارت ضروری نمی باشد.
82167 علمی کاربردی نقشه برداری عمومی سرفصل دوره کاردانی پیوسته

 

دانلود فرمت نگارش گزارش پایانی اردوی کارورزی رشته مهندسی نقشه برداری

 

 

چارت کلي دروس گروه نقشه برداري دانشگاه آزاد اسلامي زنجان (مقطع کارشناسی پیوسته)

 

دانلود فايل PDF سرفصل دروس رشته مهندسي نقشه برداري، مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي-سرفصل در حال اجرا در گروه نقشه برداري دانشگاه آزاد  زنجان - حجم 2.29 مگابایت (مقطع کارشناسی پیوسته)

 

برنامه دروس ترميک پيشنهادي گروه (مقطع کارشناسی پیوسته)

 

 

  چارت کلي دروس گروه نقشه برداري دانشگاه آزاد اسلامي زنجان (مقطع  کاردانی پیوسته) (جدید 1395)

 

  دانلود فايل PDF سرفصل دروس رشته  کادانی نقشه برداري، مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي-سرفصل در حال اجرا در گروه نقشه برداري دانشگاه آزاد  زنجان - حجم 2.29 مگابایت (مقطع کاردانی پیوسته)

 

 

آئين نامه آموزشي دوره هاي کارداني ، کارشناسي ، کارشناسي ناپيوسته و کارشناسي ارشد پيوسته دانشگاه آزاد - pdf

 

 

 

دانلود برنامه زمان بندی پیشنهادی برای دانشجویان رشته نقشه برداری

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    پیوندها     

سرفصل کارشناسی عمران- نقشه برداری

 

دانلود برنامه زمان بندی پیشنهادی برای دانشجویان رشته نقشه برداری

 

 

[بازگشت به صفحه دانشکده]