.::. دانشکده علوم، مهندسی و کشاورزی .::.

تماس با گروه (گروه نقشه برداری)

تماس با گروه نقشه برداری دانشگاه آزاد زنجان

تاریخ: 1394/01/11 - 14:14


آدرس:

زنجان- خیابان معلم- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد زنجان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه نقشه برداری
کدپستی: 58145-45156

تلفن: 7-33421001-024

 

بخش درج نظرات، پیشنهادات و انتقادات در خصوص گروه نقشه برداری دانشگاه آزاد زنجان

 

 

 

[بازگشت به صفحه دانشکده]