.::. اخذ کد پایان نامه .::.

4-علوم سیاسی

علوم سیاسی

تاریخ: 1394/01/19 - 02:03


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
       

13820812941021

1394/12/09

        جمال میرزاده
       

13820812941022

1394/12/24

        حسن نظری
       

13820812942001

1395/01/22

        حمیدرضا صمیمی فرد
       

13820812942002

1395/02/14

        محمد سلیمانی
       

13820812942003

1395/02/15

        علی اصغر حیدری
       

13820812942004

1395/03/06

        فرهاد سلامی
بررسی نقش حاکمیت قانون در توسعه اقتصادی چین در سالهای 2000 تا 2010 9408 94/8/20  

13820812942005

1395/03/30

    دکتر مالک ذوالقدر

930304577

پیمان چترنور
بررسی سرشت و ماهیت دولت پهلوی دوم در سالهای 57-42 در انطباق با ویژگیهای رژیم های اقتدارگرای بروکراتیک 9408 94/8/18  

13820812942006

1395/03/30

    بهمن کشاورز

930337903

یوسف غلامی
نقش دولت اردوغان در گسترش روابط ترکیه و روسیه 9402 94/2/30  

13820812942007

1395/03/30

    جواد قدسی 

920590059

سید ناصر موسوی 
بررسی مقایسه رویکرد های امیرکبیر و سپهسالار در انطباق با معیار های مدرنیته 9408 94/8/20  

13820812942008

1395/03/30

    بهمن کشاورز

930526036

جمشید رحیم پناه
نقش کارگران در جنبش های اجتماعی ایران (نفت و انقلاب اسلامی 9408 94/8/17  

13820812942009

1395/03/30

    بهمن کشاورز قاسم آبادی

930596929

رسول منصوری
تاثیر جهانی شدن بر سیاست های دولت رفاه 9309 93/9/12  

6262081294001

1395/05/16

    دکتر جواد قدسی 920084360 حمیدرضا بنا مولایی
بررسی جایگاه وضعیت زنان در دوران پهلوی اول و دوم 94010 94/10/2  

62620812942002

1395/05/16

    دکتر کشاورز  930472852 اکرم شجاعی
بررسی روابط ایران و اروپا در دوران خاتمی و احمدی نژاد و تاثیر آن در جایگاه منطقه ای ایران 94011 94/11/28  

62620812942003

1395/06/06

    مهدی خوش خطی 920044452 علیرضا دادمان
نقش توسعه سیاسی در امنیت اجتماعی در زمان خاتمی 94010 94/10/2  

62620812942004

1395/06/06

    بهمن کشاورز 930507526 معصومه نقدی زارع
  موانع توسعه اجتماعی در ایران از سال 1320لغایت1357 9408 94/8/27  

62620812942005

1395/06/06

    بهمن کشاورز 930494151 محسن خدا بنده لو
نقش سازمان های غیر دولتی و سیاست های زیست محیطی دولت  احمدی نژاد و روحانی در یک چشم انداز تطبیقی 9408 94/8/20  

62620812942006

1395/06/06

    بهمن کشاورز 930422298 امجد باقری
بررسی نقش و تاثیر شورای عالی استان ها در نظام قانون گذاری 94010 94/10/2  

13820812942013

1395/06/29

    محمد خانی 930295541 محمد محمدی
بررسی برنامه های اصلاحات ارضی دوران پهلوی دوم و دولت جمهوری اسلامی ایران (دهه اول) 9409 94/9/4  

62620812942007

1395/06/09

    پرتوی 930506544 یحیی بختیاری

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
هدف رساله ي حاضر، بررسي مقايسه اي ديدگاههاي دو روشنفكر ايراني- بازرگان و شريعتي است . نگارنده دراين رساله، سوال زير را انتخاب نموده است:" آيا ميان شريعتي و بازرگان وجه مشتركي را در رابطه با آزاديهاي سياسي و مدني مي توان پيدا كرد؟" در پاسخ به اين سوال، فرضيه ي زير مورد توجه قرار گرفته است: "مي توان گفت كه اين دو روشنفكر متاثر از عوامل مختلف از جمله نوع تفسير از اسلام ، رويكردهاي تا حدودي متفاوت از آزادي هاي (سياسي و مدني) داشتند".     17/5 95/3/4 کدشناسایی ثبت گردد. 1395/03/30  

نام داور را ثبت نمایید

1395/03/30 

بهمن کشاورز :بررسی مقایسه ای جایگاه آزادی در آراء روشنفکران دینی-شریعتی وبازرگان (1342-1357) 930594370 حسین اشرفی
                      علی اصغر حیدری
                      حمید رضا صمیمی فرد
                     

رسول منصوری

 

                      پیمان چترنو
                     

یوسف غلامی اصل