.::. شورای زنان فرهیخته زنجان .::.

رزومه مریم حسینی

رزومه مریم حسینی

تاریخ: 1394/01/25 - 12:08


نام و نام خانوادگی : مریم  حسینی الموسوی     محل تولد :  زنجان    

مدارج علمی  :

دیپلم تجربی    دبیرستان اسلامی اخباری  تهران .  

تحصیلات حوزوی نزد پدر  ادبیا ت عرب ، منطق و فلسفه ، فقه ،تفسیر .

کارشناسی :الهیات با گرایش فلسفه و کلا م .دانشگاه آزاد واحد زنجان  .

کار شناسی ارشد : الهیات با گرایش فلسفه و کلا م .دانشگاه آزاد واحد مرکز  تهرا ن .

دکتری   : فلسفه تطبیقی    واحد علوم و تحقیقات  تهران .

.فعالیت های پژوهشی

 الف :مقالات چاپ شده:

 سه مقاله چاپ شده در دو مجله  علمی و پژوهشی با نمایه ISC 

1-خودشناسی از نظر افلاطون و سهروردی  در مجله پژوهشهای اخلاقی دانشگاه قم.

 2- ماهیت نفس و چگونگی تعلق آن به بدن در فایدروس و حکمت الاشراق در مجله انسان پژوهی دینی  .

3-فلسفه روزه در قران وروایات و رابطه آن در تامین سلامتی انسان ، پذیرفته شده در مجله علمی پژو هشی انگلیسی زبان  fasting and health     دانشگاه مشهد .

ب :   مقالات پذیرفته شده در  کنفرانس ها:

1-  نخشتین  جشنواره نهج البلاغه دانشگاهیان سراسر کشور با عنوان نگاهی به تفسیر بعضی از آیات قرآنی در نهج البلاغه . سال امام علی (ع )نهاد مقام معظم رهبری با همکاری دانشگاه تهران .

2- همایش سلامت و اسلام  با عنوان مصون سازی و تقویت سیستم ایمنی بر پایه آموزشهای اسلام . دانشگاه تهران

3- همایش اسماء  بررسی منابع متون و منابع   با عنوان متو ن سنتی د ر مقایسه با متون جدید .  پژوهشگاه علوم انسانی تهران .

ج- طرح پژوهشی

 طرح پژ و هشی با عنوان : نظام اخلاقی قرآن و نظام اخلاقی فلاسفه غرب .

فعالیت هایاجرایی و فرهنگی  :

1-    تدریس درحوزه علمیه خواهران الزهرا زنجان . 1372-1374

2-    حق التدریس از سال 1374-1378 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان .

3-     عضو هیئت علمی واحد زنجان .     

4-    عضو شورای هسته مرکزی فرهنگی دانشگاه از  سال 1374 .

5-    فعالیت در مرکز مشاوره دانشجویی در امر مشاوره .

6-    مدیریت گروه دروس عمومی  و معارف   1379- 1382 .

7-    مدیریت گروه الهیات 1382 – 1384.

8-    برگزاری فراخوان مقاله دانشجویی  سال امام علی (ع)و انتخاب مقالات برتر .

9-    شرکت در سخنرانی علمی دانشگاه و جهاد دانشگاهی و دریافت لوح از جهاد دانشگاهی بعنوان بهترین سخنراناز نظر شرکت کننده گان .  سخنرانی در هفته پژوهش در واحد و  روز پرستاردر جشن پرستار

10-                        شرکت در مصاحبه های صدا و سیما سراسری و محلی .