.::. شورای زنان فرهیخته زنجان .::.

رزومه فاطمه رستمخانی

رزومه فاطمه رستمخانی

تاریخ: 1394/01/29 - 09:51


رزومه  

مشخصات فردی: فاطمه رستمخانی، متولد 1347، محل تولد تهران

کارشناسی ارشد مامایی گرایش بهداشت مادر و کودک از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (شعبه بین الملل) با معدل کل 68/18

کتابهای چاپ شده

-         منبع نویسی در علوم پزشکی (سیستم هاروارد و ونکوور) - 1392

-         راهنمای استفاده از داروهای مجاز مامایی  - 1393

-        کتابهای در حال چاپ

-         هپاتیت و بارداری - 94

 

مقالات چاپ شده 

-         بررسي تاثيرمشاوره بر اساس مدل PLISSITبر عملکرد جنسي زنان 

در نشریه دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی )دارای رتبه علمی پژوهشی)

 

-      The contributing factors associated with breastfeeding duration in Iranian mothers, 2012  -  Life Science Journal, 2013:10(1) (ISI)

-      Investigation prevalenceand risk factors ofintentionalabortion inwomen referred tohealth centersin Zanjanin 2012 – Researcher Journal, 2013; 5(11)

-         تاثیر روغن ماهی بر کیفیت زندگی در زنان میانسال- مجله طب مکمل ( ISC)

 

 

-      Addressing sexual problems of Iranian women in primary health care setting: a quasi-experimental study- Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research (ISI), 2014 - acceptance

 

-        مقالات در حال پذیرش

-         بررسي تاثيرمشاوره بر اساس مدل PLISSITبر عملکرد جنسي زنان باردار 

در نشریه دانشکده پرستاری و مامایی زنجان )دارای رتبه علمی پژوهشی و ISC)

طرح تحقیقاتی انجام شده

-         بررسی میزان شیوع، عوامل مرتبط و پیامدهای سقط عمدی جنین در زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهر زنجان 1391

       دانشگاه آزاد اسلامی زنجان دانشکده پایه و پزشکی

-         تاثیر روغن ماهی بر کیفیت زندگی در زنان میانسال

دانشگاه ازاد اسلامی زنجان دانشکده پایه و پزشکی

 

طرح تحقیقاتی در حال انجام

-         بررسی تاثیر مشاوره بر اساس مدل PLISSITبر عملکرد جنسی زنان باردار

   دانشگاه ازاد اسلامی زنجان دانشکده پایه و پزشکی

 

کنگره ها و همایشها

-         بررسی تاثیر مشاوره بر اساس مدل PLISSITبر رضایتمندی جنسی زنان

پنجمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی تهران1390- پوستر

-         بررسی تاثيرمشاوره بر اساس مدلPLISSITبر مشكل جنسي ورضايتمندي زنان

هفتمین کنگره ملی سلامت خانواده تهران 1389- سخنرانی

-         راههای تشخیص حاملگی جندقلویی در سمینار یکروزه جندقلویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان دانشکده پرستاری و مامایی 1372- سخنرانی

-         روشهای مکانیکی تنظیم خانواده در سمینار یکروزه تنظیم خانواده و تاثیر آن بر بهداشت مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان دانشکده پرستاری و مامایی 1373- سخنرانی

 

-      Changes in woman sexual responses using consultation based on PLISSIT model

First international & 4th national congress on health education and promotion (2011) - Presentation

-         ارتباط بارداریهای ناخواسته با اقدام به سقط عمدی جنین و پیامد های آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر زنجان 1391

کنگره بین المللی ارتقاء سلامت زنان (20 تا 22 شهریور 1392) دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - پوستر

-         بررسي همخوانی مصاحبه با پرسشنامهFSFIدر تعیین مشکلات جنسی زنان

کنگره بین المللی ارتقاء سلامت زنان (20 تا 22 شهریور 1392) دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - پوستر

-         بررسي تاثيرمشاوره بر اساس مدل PLISSITبر میل جنسي زنان

  کنگره بین المللی ارتقاء سلامت زنان (20 تا 22 شهریور 1392) دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - پوستر

-      Investigation prevalenceand risk factors ofintentionalabortion inwomen referred tohealth centersin Zanjanin 2012

International Congress on Women's Health Promotion11- 13 September, 2013 – Urmia - Oral Presentation

 

 

-         دبیر اجرایی سمینار یکروزه رفتارهای پرخطر و جوانان – 09/12/90 – دانشگاه آزاد اسلامی زنجان.

-         مسئول برگزاری کارگاهSPSS  پیشرفته – 15/12/91 – دانشگاه آزاد اسلامی زنجان.

-         مسئول برگزاری کارگاه روش تحقیق کیفی – 31/02/92 – دانشگاه آزاد اسلامی زنجان.

-         مسئول برگزاری کارگاه آموزشی مشاوره جنسی در زنان با مدل PLISSIT

1 /02/89 - 2 /02/89  بمدت 14ساعت در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان.

-         مدیر اجرایی مراسم گرامیداشت هفته سلامت در فرهنگسرای امام خمینی و دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 1393

 

شرکت در کنگره ها و همایشها:

-         گواهی شرکت در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی-کنفرانس سلولهای بنیادی- نگرش نوین در درمان بیماریها 06/05/90

-         گواهی شرکت در کارگاه آموزشی مشاوره جنسی در زنان با مدل PLISSIT1 /02/89 - 2 /02/89  بمدت 14ساعت در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان.

-         گواهی شرکت در کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع اخلاق حرفه ای  بمدت 16ساعت مورخ 2/ 6/92 در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان.

-         گواهی شرکت در کنگره بین المللی ارتقاء سلامت زنان (20 تا 22 شهریور 1392) دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

-         گواهی شرکت در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی-کنفرانس علمی تروماتولوژی زنان 03/12/91

-         گواهی شرکت در هفتمین کنگره ملی سلامت خانواده - تهران مرکز همایشهای بین المللی رازی 1389

-         گواهی شرکت در پنجمین کنگره سراسری سلامت خانواده و سلامت جنسی- تهران دانشگاه شاهد 1390

-         گواهی شرکت در اولین کنگره بین المللی بارداری ایمن– وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 1388

-      First international & 4th national congress on health education and promotion (2011)

 

 

کسب عناوین

-         مامای نمونه سال 1385 دانشگاه

-         تشویقی ریاست دانشگاه جهت تلاش برای به تصویب رسیدن مقطع کارشناسی مامایی 1386