.::. حوزه امور عمرانی دانشگاه .::.

معرفی مدیریت امور عمرانی

مدیریت حوزه عمرانی

تاریخ: 1399/05/28 - 03:01 

مدیریت امور عمرانی

نام و نام خانوادگی: یاشار اصلانیان

رشته تحصيلي: مهندسي معماری

مقطع تحصيلي: دکتری

عضو هيات علمي تمام وقت گروه معماری و شهرسازی