.::. حوزه معاونت امور آموزشی .::.

تاريخ آزمون كارشناسي ارشد

-

تاریخ: 1394/02/22 - 17:46


***زمان توزیع کارت داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی: روزهای سوم تا پنجم خرداد ماه 94 از طریق سایت مرکز آزمون 

***زمان برگزاري آزمون کارشناسی ارشد: در شش نوبت امتحانی صبح و بعدازظهر پنج شنبه، جمعه و شنبه هفتم الی نهم خرداد ماه 94 به صورت همزمان در سراسر کشور