.::. شورای زنان فرهیخته زنجان .::.

صورتجلسه دومین جلسه رسمی شورای زنان فرهیخته دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان مورخ 94/03/07

صورتجلسه جلسه خرداد ماه شورای زنان فرهیخته دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان با موضوع جلسه:چگونگی راهکارها و راهبردها جهت دستیابی به اهداف شورای زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ: 1394/03/27 - 10:57


صورتجلسه  دومین جلسه رسمی شورای زنان فرهیخته دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان

مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ـ ساختمان شهریاری طبقه دوم اتاق ریاست دانشکده

زمان :94/03/07 ساعت 16 الغایت 18

حاضرین:سرکار خانم دکتر حسینی الموسوی ( رئیس شورای زنان فرهیخته استان ) ـ دبیر شورا سرکار خانم فاطمه رستم خانی ـ اعضای شورا سرکار خانم ها: بلوری ، کرباسی، رئوفی، غفاری فر و آقایان دکتر مرادی و دکتر محمدی

غایبین:سرکار خانم ها : افسری، تلخابی، ذکریائی و آقایان دکتر یداله رجایی و دکتر پرتوی

موضوع جلسه:چگونگی راهکارها و راهبردها جهت دستیابی به اهداف شورای زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی

در ابتدای جلسه سرکار خانم حسینی الموسوی ریاست شورای زنان فرهیخته بعداز تشکر و قدردانی از حاضرین جلسه در مورد موضوع جلسه بیاناتی مبسوطی ارائه نموده و اظهار کردند: خوشبختانه نظرات اعضای شورا و مدعوین ( نماینده مقام معظم رهبری ـ ریاست دانشگاه ـ معاونت هماهنگی و ...) در جلسات گذشته در خصوص زنان و اهداف این شورا بسیار مثبت بود. جهت دستیابی به اهداف شورا پیشنهادهایی ارائه کردمد:

1-    اولین قدم معرفی و اعلام موجودیت و تشکیل شورای زنان فرهیخته و شناسناندن این شورا و اهداف آن به اعضای هیات علمی ـ کارکنان و دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی استان زنجان می باشد . جهت عملیاتی کردن، تشکیل سایت شورای زنان فرهیخته و نصب تابلو اعلانات ویژه این شورا در دانشکده های مختلف و اطلاع رسانی به عموم از نحوه عملکرد و اخبار آن می باشد.

2-    در مورد حمایت از زنان فرهیخته جهت ارتقا جایگاه انان در عرصه های مدیریتی رفع تبیعیض می باشد، زیرا در مواجهه با کارکنان و اعضای هیات علمی، گله های زیادی داشتند از این که در مورد زنان تبعیضات زیادی انجام میگردد. که مهمترین امر فرهنگ سازیست و انجام پژوهش های علمی جهت بستر سازی جایگاه زنان در سمت های مدیریتی می باشد. اولین قدم جهت ارتقاء بجای تعطیلات و کسر کار ایجاد مهد کودک جهت آرامش خاطر آنان که میتواند از اهدافی باشد و دیگر برگزاری کارگاه ها در جهت جلب همسران در کمک امور خانه و کم کردن توقع آنان از همسر شاغل می باشد و اینکه مدیریت زمانی برای زنان شاغل سهم خود را از زندگی خود فراموش نکنند.

3-    در مورد هدف سوم انجام طرح تحقیقاتی بصورت برگزاری همایش با معرفی یکی از زنان نحبه در فرهنگ اسلامی که بعنوان الگوی زنان و دختران میتواند باشد، زیرا یکی از آسیبهای جدی حوزه فعالیت های زنان جهلیست که بر اثر غفلت و ناآگاهی از جایگاه زن در اسلام یعنی در قرآن و سنت و عترت است . تعصبات خود را خواسته یا ناخواسته به حساب اسلام میگذارند. که در این مورد پیشنهاد برگزاری همایش "بنت الهدی صدر" پیشنهاد شد.

-         خانم بلوری: بعداز تبریک اعیاد شعبانیه اظهار نمودند که باید یک برنامه ریزی واقعی داشته باشیم و وضع موجود را با شاخص هایی معین ارزیابی کنیم  و بانک اطلاعاتی از اعضا تهیه نمائیم. در قدم بعدی استراتژی درستی تعیین نماییم و برنامه ریزی نموده و عملیاتی کنیم . در ادامه ایشان تشکیل انجمن مردم نهاد در کنار شورا برای اجرایی کردن برنامه ریزی را پیشنهاد دادند.

-         خانم کرباسی اظهار نمودند: باید یک تعریف درستی از زنان فرهیخته داشته باشیم و سپس بتوانیم شناسایی کرده و با برگزاری کارگاههایی به ارتقاء جایگاههای آنها کمک نمائیم.

-         خانم رئوفی پیشنهاد راه اندازی سایت الکترونیکی جهت خانم های هیات علمی بصورت مستقل و بانک اطلاعاتی از آنها را داشتند و در ادامه توجه به سلامت خانمها و استفاده از تجارب زنان فرهیخته در سازمان دهی خوابگاههای دختران دانشجو و فراهم کردن آرامش آنها را در اولویت برنامه داشتند.

-         آقای دکتر مرادی اظهار نمودند: باید به سمت پژوهش و همایش های علمی برویم ( جایگاه زن در اسلام و ...) و کرسی های آزاد اندیشی در حوزه زنان برگزار نمائیم .

-         خانم نجاری اظهار نمودند: که قبلا زنان در حوزه پژوهشی فعالیت های زیادی داشتند و بهتر در حوزه های دیگر فرهنگی و پستهای مدیریتی نیز فعالیت نمایند. ایشان پیشنهاد تشکیل کمیته هایی برای عملیاتی نمودن برنامه های شورای راهبردی زنان فرهیخته را داشتند.

-         خانم غفاری اظهار نمودند: این شورا باید از یک چتر حمایتی برخوردار باشد و سپس به مسئله اخلاق و درستی در شناسایی زنان فرهیخته اشاره نمودند که باعث جلب اعتماد زنان به این شورا می شود.

-         خانم رستمخانی اظهار نمودند: اولین اقدام جهت شناسایی زنان فرهیخته تشکیل بانک اطلاعاتی زنان فرهیخته هیات علمی و کارکنان بوده و بعد از شناسایی زنان فرهیخته، برنامه ریزی جهت ارتقاء توانمندی آنها که با تشکیل کارگاه های مختلف و برگزاری همایشها و فراهم کردن زمینه برای ارتقاء این زنان را تاکید نمودند.

-         آقای دکتر محمدی معاونت اداری و مالی دانشگاه اظهار نمودند: آیا بودجه مالی برای این شورا تعریف شده است ؟  در ادامه تاکید نمودند تا تعیین وضعیت بودجه این شورا از نظر مالی و هزینه از بودجه قسمتهای دیگر به شورا زنان فرهیخته استان کمک می نمائیم.

 

 

در پایان خانم دکتر حسینی پس از جمع بندی صحبتهای حاضرین تاریخ موضوع جلسه بعدی را تعیین نمودند

 با عنوان :

" تعریف زنان فرهیخته و شاخص های آن و تعیین موضوع برای برگزاری همایش "

مورخ جلسه آتی : 8/4/94   زمان جلسه آتی:  ساعت 16 الغایت 18

 

 

                                                                      پایان