.::. شورای زنان فرهیخته زنجان .::.

رزومه خانم غفاری فر

رزومه خانم غفاری فر

تاریخ: 1394/03/30 - 11:03


نام و نام خانوادگی : مهناز غفاری فر

تاریخ تولد : 13/09/1344

مخل تولد : بندر انزلی

رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

سابقه تدریس : از سال 1380 تا کنون

سوابق تدریس و مکان

1-      دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ـ از سال 1381 تا 1391

2-      دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر ـ از سال 1380 تا 1385

3-      دانشکده ی مامایی و پرستاری زنجان ـ از سال 1385 تا کنون

4-      دانشگاه پیام نور زنجان از سال 1380 تا 1385

مواد تدریس : آیین نگارش ـ نامه نگاری ـ مقدمات زبان شناسی ـ زبان فارسی ـ ادبیات و زبان فارسی ـ روش تحقیق ـ انواع نظم و نثر در زبان فارسی

-          سابقه ی تدریس در مدارس غیر انتفاعی ( رشد ـ عارف ) از سال 1379 تا کنون

-          سابقه ی ویراستاری در اداره ارشاد بمدت 2 سال، ویرایش های آزاد نیز بمدت چندین سال تا کنون ادامه دارد .

مقالات چاپ شده :

1- نماد و نمادگرایی چاپ در فصل نامه فرهنگ زنجان

2- تصویر در شاهنامه چاپ در پیام زنجان

3- شیوه داستان گویی حماسه سرایان چاپ در پیام زنجان

4- حماسه و اسطوره دو بال همساز چاپ در پیک آذر