.::. شورای زنان فرهیخته زنجان .::.

تماس با ما

تماس با دفتر شورای زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

تاریخ: 1394/03/30 - 11:15


 

 دفتر شورای زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی زنجان:

شماره تماس : 33473043

آدرس: زنجان - اراضی پایین کوه - سایت امام - ساختمان شهریار - طبقه 5

ایمیل : sh.r.f.z@iauz.ac.ir