.::. شورای زنان فرهیخته زنجان .::.

بخشنامه

بخشنامه

تاریخ: 1394/03/30 - 12:59


باسمه تعالی

بخشنامه به کلیه هیات های امنای استانی، واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

مقام معظم رهبری (مدظلله العالی)

معلم بزرگداشت انقلاب حضرت امام خمینی (قدس سره) نقش زن را در انقلاب، چه در پیدایش و چه در استمرار آن و نیز جایگاه او در تکامل جامعه

اسلامی بلوغ اسلامی و انقلابی آن بسی بزرگ می داشت.

بانوان در جامعه اسلامی نقش تاثیر گذاری در عرصه تربیتی و سازندگی این مرز و بوم ایفا می کنند. با توجه به افزایش

مشارکت زنان در عرصه های علمی، اجتماعی و فرهنگی و پیشرو بودن دانشگاه آزاد اسلامی در ارج نهادن به مقام والای زن، مقرر

گردید با تاسیس « شورای رتهبردی زنان فرهیخته»، سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت افزایش مشارکت زنان فرهیخته در

زمینه های علمی و اجرایی و ایجاد فرصت های لازم جهت ارتقای جایگاه مدیریتی ایشان در دانشگاه آزاد اسلامی ایجاد گیرد.

    بدین وسیله ضمن ابلاغ تاسیس این شورا مقرر می گردد که تمامی امور مربوط به این حوزه بر عهده این شورا می باشد ولازم

است با اتکال به نیروی لایزال قادر متعال، از این پس همه ی بخش های دانشگاهی اعم از هیات های امنای استانی، معاونتها،

دفاتر سازمانی، واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزش تابعه، در حیطه وظایف خود کمال همکاری را در ادای این دین عظیم داشته باشند.

دکتر حمید میرزاده 

رییس دانشگاه آزاد اسلامی