.::. دانشکده علوم تربیتی .::.

گروه روان شناسی

گروه روان شناسی

تاریخ: 1397/02/30 - 09:26


در سال 1389 این گروه با پذیرش 47 دانشجو در مقطع کارشناسی رشته روانشناسی عمومی عملا آغاز به کار کرد و در حال حاضر شامل گرایش های زیر می باشد:

رشته های گروه روانشناسی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

روانشناسی عمومی

کارشناسی

روانشناسی عمومی

کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد

روانشناسی تربیتی

دکتری

 

 

اعضای هیات علمی گروه روانشناسی

رديف

نام و نام خانوادگي

آدرس الكترونيكي

1

دكتر مسعود حجازی

masod1357@yahoo.com

2

دکتر قمر کیانی

kherad739@yahoo.com

3

دكتر افسانه صبحي

sobhipsych@yahoo.com

4

فاطمه نظري

 Atefeh.nazari@gmail.com