.::. دانشکده علوم تربیتی .::.

گروه روان شناسی

گروه روان شناسی

تاریخ: 1393/07/30 - 20:59


در سال 1389با پذیرش 47 دانشجو در رشته روانشناسی عمومی عملا شاهد تاسیس این رشته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان بودیم. در سال 1390 با ثبت نام حدود 41 نفر و در سال 1391 با ثبت نام 26 نفرآمار به کار خود ادامه می دهد و هم اکنون تعداد متقاضیان این  رشته به 199 نفر رسیده است.

 

 

 

 

اعضای هیات علمی

 

رديف

نام و نام خانوادگي

آدرس الكترونيكي

1

دكتر رسول داودي

rasolrd@yahoo.com

2

دكتر غلامحسين انتصار فومني

ghfumany@yahoo.com

3

دكتر محمد رضا كرمي پور

 Karamipour.mohammadreza@yahoo.com

4

دكتر مسعود حجازي

masod1357@yahoo.com

5

دكتر منيژه ذكريايي

 M_zakaryaei@yahoo.com

6

دكتر يداله خداوردي

 

7

دكتر معصومه السادات ابطحي

 m.abtahi2008@gmail.com

8

دكتر افسانه صبحي

sobhipsych@yahoo.com

9

نقي كمالي

 Kamali_naghi@yahoo.com

10

فاطمه نظري

 Atefeh.nazari@gmail.com

11

نورالدين ميرزايي

 Mirza683@yahoo.com