.::. دانشکده علوم تربیتی .::.

اعضای هیات علمی دانشکده علوم تربیتی

اعضای هیات علمی

تاریخ: 1397/11/22 - 23:36


 
 

 

 

تصویر
نام و
نام‌خانوادگی
درجه علمی
رشته
تحصیلی
مدرک
تحصیلی
 
معصومه السادات ابطحي
استادیار
برنامه ريزي درسي
دكتري
فرهاد ادريسي
دانشیار
فقه و حقوق
دكتري
محمدرضا اروجي
استادیار
زبان شناسي
دكتري
حسين الهياري
مربی
تربيت بدني و علوم ورزشی
دكتري
سيروس ايزد پناه
استادیار
آموزش زبان انگلیسی
دکتری
سيد علي بابايي
مربی
ادبيات عرب
كارشناسي ارشد
هومن بیژنی
استادیار
آموزش زبان انگليسي
دكتري
آرش ترک سامنی
استادیار
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی
دکتری
آتوسا تيموري
استادیار
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مديريت ورزشي
دكتري
مسعود حجازي
استادیار
روانشناسي
دكتري
مريم حسيني الموسوي
استادیار
فلسفه اسلامي
دكتري
سکینه جعفری استادیار آموزش زبان انگلیسی دکتری  
رسول داودي
استادیار
مديريت آموزشي
دكتري
منيژه ذكريايي
استادیار
برنامه ريزي درسي
دكتري
مهدي رضا قلي زاده
استادیار
تربیت بدنی و علوم ورزشی فيزيولوژي ورزشي
دكتري
امير رضايي
استادیار
آموزش زبان انگلیسی
دكتري
فهيمه رفيع
مربی
آموزش زبان انگلیسی
كارشناسي ارشد
بهزاد رهبر
استاديار
زبان شناسي
دكتري
محمد حسين صائني
استادیار
عرفان اسلامي
دكتري
افسانه صبحي
استادیار
روانشناسي سلامت
دكتري
اردشير ظفري
استادیار
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فيزيولوژي ورزشي
دكتري
اكرم عتيقه چي
مربی
تربيت بدني و علوم ورزشی
كارشناسي ارشد
نقي كمالي
استادیار
فلسفه آموزش و پرورش
دكتري
قمر کیانی استادیار روانشناسی سلامت دکتری
سید نادر محمدزاده
استادیار
ادیان وعرفان
دکتری
حسین محمدی ثانوی مربی تربیت بدنی دانشجوی دکتری
فاطمه محمدي خواهان
مربی
آموزش زبان انگلیسی
دانشجوی دکتری
حسين مرادي
استادیار
علوم قرآن و حديث
دكتري
سيد حسين موسوي
مربی
تربيت بدني و علوم ورزشی
دکتری
نورالدين ميرزايي
استادیار
مديريت آموزشي
دكتري
همام مویدفر مربی روانشناسی بالینی دانشجوی دکتری صفحه‌ی شخصی
فاطمه نظري
مربی
روانشناسي عمومي
دانشجوی دکتری