.::. دانشکده علوم تربیتی .::.

اعضای هیات علمی دانشکده علوم تربیتی

اعضای هیات علمی

تاریخ: 1393/02/17 - 16:43


 
 

 

 

تصویر
نام و
نام‌خانوادگی
درجه علمی
رشته
تحصیلی
مدرک
تحصیلی
 
معصومه السادات ابطحي
استادیار
برنامه ريزي درسي
دكتري
فرهاد ادريسي
دانشیار
فقه و حقوق
دكتري
محمدرضا اروجي
استادیار
زبان شناسي
دكتري
حسين الهياري
مربی
تربيت بدني و علوم ورزشی
دانشجوي دكتري
غلامحسين انتصار فومني
استادیار
روانشناسي تربيتي
دكتري
سيروس ايزد پناه
استادیار
آموزش زبان
دکتری
سيد علي بابايي
مربی
ادبيات عرب
كارشناسي ارشد
هومن بیژنی
مربی
آموزش زبان انگليسي
دانشجوي دكتري
آرش ترک سامنی
استادیار
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی
دکتری
آتوسا تيموري
استادیار
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مديريت ورزشي
دكتري
مسعود حجازي
استادیار
روانشناسي
دكتري
مريم حسيني الموسوي
استادیار
فلسفه اسلامي
دكتري
  سکینه جعفری مربی آموزش زبان انگلیسی دانشجوی دکتری  
رسول داودي
استادیار
مديريت آموزشي
دكتري
منيژه ذكريايي
استادیار
برنامه ريزي درسي
دكتري
مهدي رضا قلي زاده
استادیار
تربیت بدنی و علوم ورزشی فيزيولوژي ورزشي
دكتري
امير رضايي
استادیار
آموزش زبان
دكتري
فهيمه رفيع
مربی
آموزش زبان
كارشناسي ارشد
بهزاد رهبر
استاديار
زبان شناسي
دكتري
محمد حسين صائني
استادیار
عرفان اسلامي
دكتري
افسانه صبحي
استادیار
روانشناسي سلامت
دكتري
فرهاد صفري زنجاني
مربی
فيزيولوژي ورزشي
دانشجوي دكتري
اردشير ظفري
استادیار
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فيزيولوژي ورزشي
دكتري
اكرم عتيقه چي
مربی
تربيت بدني و علوم ورزشی
كارشناسي ارشد
محمد رضا كرمي پور
استادیار
مديريت آموزشي
دكتري
نقي كمالي
استادیار
فلسفه آموزش و پرورش
دكتري
سید نادر محمدزاده
استادیار
ادیان وعرفان
دکتری
فاطمه محمدي خواهان
مربی
آموزش زبان
دانشجوی دکتری
حسين مرادي
استادیار
علوم قرآن و حديث
دكتري
سيد حسين موسوي
مربی
تربيت بدني و علوم ورزشی
دانشجوی دکتری
نورالدين ميرزايي
مربی
مديريت آموزشي
دكتري
فاطمه نظري
مربی
روانشناسي عمومي
كارشناسي ارشد