.::. اخذ کد پایان نامه .::.

3-تحقیقات آموزشی

تحقیقات آموزشی

تاریخ: 1394/05/18 - 22:48


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
         

13820634941010

1394/12/09

      ليلا حسيني
         

13820634941011

1394/12/09

      ندا فيروزفر
         

13820634941012

1394/12/09

      ليلا اسماعيلي
         

13820634941013

1394/12/09

      حسن كابلي
         

13820634941014

1394/12/09

      نرگس محمدي
         

13820634941015

1394/12/09

      فيروزه آقاجانلو
         

13820634941016

1394/12/16

      علي رضا نقي لو
         

13820634941017

1394/12/16

      حسن حبيبي
         

13820634941018

1394/12/16

      مژگان مرادي
         

13820634941019

1394/12/24

      هما منوچهري راد
         

13820634941020

1394/12/24

      مريم انگوري
         

13820634941021

1394/12/24

      مريم اوجاقلو
         

13820634942001

1395/0122

      سميه ندرلو
         

13820634942002

1395/0122

      شبنم عزتي
         

13820634942003

1395/02/14

      خليل محمدي
         

13820634942004

1395/02/25

      مهدي ابراهيمي
         

13820634942005

1395/02/26

      مجید خاکپوری
بررسی نقش آموزش های فنی و حرفه ای در توانمندسازی روانشناختی دانشجویان آموزشکده فنی و حرفه ای دختران قائم (عج) زنجان 94/379 1394/8/30    

13820634942006

1395/03/09

  دكتر رسول داودي 930372135 مهری محمدی

بررسی رابطه  هوش معنوی با  میزان و نحوه استفاده از شبکه های اجتماعیمجازی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

94/379 1394/8/30    

13820634942007

1395/03/09

  دكتر رسول داودي 930444961 لاله فرازمندراد
بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری معلمان با رفتار شهروندی سازمانی آنان در مدارس ابتدائی شهر زنجان 94/379 1394/8/30    

13820634942008

1395/03/09

  دكتر رسول داودي 930519472 مینا قدیمی
بررسی رابطه بین مهارت های اجتماعی با سلامت روان دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه ناحیه یک شهر زنجان 94/379 1394/8/30    

13820634942009

1395/03/09
دکتر مهدی قدیمی دكتر منيژه ذكريايي 930385521 شهناز نیساری
تحلیل محتوای کتاب ریاضی دوم ابتدائی بر اساس میزان انطباق اهداف آن با سند تحول بنیادین 94/379 1394/8/30    

13820634942010

1395/03/09
دکتر مهدی قدیمی دكتر منيژه ذكريايي 930344330 فریده محمدی
تاثير اموزش مهارت مقابله با استرس در رشد خلاقيت نوآموزان پيش دبستاني شهرستان تكاب 94/379 1394/8/30    

13820634942012

1395/03/30

  دكتر معصومه السادات ابطحي 930364335 مهين مختاري
بررسي چالش هاي هوشمندسازي در مدارس متوسطه دخترانه شهر زنجان 94/379 1394/8/30    

13820634942013

1395/03/30

  دكتر معصومه السادات ابطحي 930437786 مليحه جعفري
بررسی رابطه شخصیت های درون گرا و برون گرا با خلاقیت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه دو شهر زنجان 94/379 1394/8/30    

13820634942014

1395/03/30

  دکتر رسول داودی 930460580 فاطمه طاهریون
بررسی رابطه تعهد سازمانی با خلاقیت مدیران مدارس ابتدائی ناحیه یک شهر زنجان 94/379 1394/8/30    

13820634942011

1395/03/20

  دکتر منیژه ذکریایی 930536798 الناز عالمی
بررسی میزان تعارض نقش و رابطه آن با عملکرد شغلی مدیرآموزگاران منطقه زنجانرود 94/379 1394/8/30    

13820634942015

1395/03/30

  دکتر رسول داودی 930464719 ثریا مقدم
بررسی موانع آموزش حین خدمت کارکنان آموزش و پرورش شهر زنجان بر اساس مدل سه شاخگی 94/379 1394/8/30    

13820634942016

1395/04/05

  دکتر معصومه السادات ابطحی 930591926 مهرداد اسکندری زنجانی
تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدائی بر اساس تکنیک ویلیام رومی در سال تحصیلی 95-1394 94/379 1394/8/30    

13820634942017

1395/04/05

  دکتر منیژه ذکریائی 930533796 امین علی باقری
بررسی رابطه مهارت های ارتباطی معلمان با خلاقیت دانش آموزان پایه ششم ابتدائی منطقه انگوران 94/379 1394/8/30    

13820634942018

1395/04/05

  دکتر منیژه ذکریائی 930317778 معصومه میرزایی بکتاش
بررسی ارتباط نشاط سازمانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر ماهنشان 94/379 1394/8/30  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/04/15

1395/06/07

1395/07/08

13820634951001

1395/12/04

  دکتر معصومه السادات ابطحی 930509661 هادی هاشمی
بررسی رابطه سبک های اسناددهی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه ناحیه دو شهر زنجان 94/379 1394/8/30  

1395/04/20

13820634942019

  1395/04/20

  دکتر رسول داودی 930454724 ناهید شب خیزی
بررسی عوامل درون مدرسه ای موثر بر ایجاد مهارت های پژوهشی دانش آموزان از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان ایجرود 94/379 1394/8/30  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/05/03

13820634942021

  1395/06/07

  دکتر منیژه ذکریایی 930288436 لیلا نجفلو
 

 

فرم ب

 

 


چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      لیلا اسماعیلی
                      مریم انگوری
                      نرگس محمدی