.::. معرفی مركز رشد واحد زنجان .::.

دوره رشد مقدماتی

مرکز رشد

تاریخ: 1394/05/24 - 16:10


دوره رشد مقدماتی، دوره ای است حداکثـر شش ماهه، که در آن به افراد یا گروه‎‏های مستعدی که دارای ایده‎‏های نوآورانه صنعتی یا خدماتی هستند، مشاوره لازم جهت آشنایی با بازار، تشکیل گروه کاری، تثبیت ایده و کسب هویت حقوقی مستقل عرضه می‎‏شود. زمان این دوره تا نه ماه قابل افزایش است. به واحد پذیرش شده در دوره رشد مقدماتی، هسته فناور، گفته می‎‏شود. حداکثر بودجه قابل اختصاص در این مرحله در صورت ارائه توجیه اقتصادی طرح و تأیید آن در شورای مرکز تا هفتاد میلیون ریال می‏‎باشد. مکان اختصاص داده شده به هر واحد مشترک با سایر واحدها در یک سالن بوده و با پارتیشن از هم جدا می‏‎شوند. اعتبار مذکور برای اقدامات کارگاهی و آزمایشگاهی، ثبت شرکت، ثبت اختراع یا ابتکار، تبلیغات و خدمات می‏‎شود.