.::. دانشکده علوم پایه وپزشکی .::.

گروه آموزشی کارشناسی ارشد ژنتیک

کارشناسی ارشد ژنتیک

تاریخ: 1394/06/21 - 13:51


 

مدیر گروه :   دکترساناز مهمازی

کارشناس :        خانم ابتکار

 

دانشجویان کارشناسی ارشد ژنتیک در طول دوره بایستی 32 واحد را پاس نمایند. از این 32 واحد، 12 واحد آن دروس الزامی بوده و 12 واحد نیز بایستی از میان دروس اختیاری پاس شود. درس سمینار 1  وسمینار 2 نیز که هر کدام یک واحدی می باشند انتخاب می گردد. پایان نامه نیز 6 واحدی می باشد.

علاوه بر دروس فوق، دانشجویان می بایست درس روش تحقیق 2 واحدی و آمار پیشرفته در علوم زیستی 2 واحدی را نیز پاس نمایند.

 سرفصل دروس کارشناسی ارشد ژنتیک