.::. دانشکده فنی، مهندسی وعلوم پایه .::.

معرفی دانشکده فنی

دانشکده فنی و مهندسی

تاریخ: 1395/08/01 - 22:37


دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان با داشتن بيش از 4000 نفردانشجو در 17 رشته تحصيلي و در سه مقطع كارداني(پيوسته و ناپيوسته)،كارشناسي( پيوسته و ناپيوسته) و كارشناسي ارشد (ناپيوسته) و دکتری از جمله دانشكده هاي فعال و پويا در ميان دانشكده هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان است. در اين دانشكده تعداد 21 عضو هيات علمي تمام وقت با مرتبه مربي،20 نفر با مرتبه علمي استاديار و20نفر دانشجوي دكتري كه اكثراً بورس هستند(مجموعاً 61 نفر) و حدود 70 نفر مدرس به صورت مدعو مشغول تدريس، تحقيق ودر حال همكاري هستند. در حال جاري پرونده تعداد 40 نفر متقاضي هيات علمي تمام وقت (طبق فراخوان) در خواست همكاري و در فراخوان ها ثبت نام نموده اندكه پرونده آنها پس از مصاحبه توسط كميته هاي تخصصي گروه هاي آموزشي دانشكده جهت طي مراحل اداري به منطقه و سازمان مركزي ارسال گرديده است

ردیف

آمار اساتید دانشکده فنی و مهندسی

رشته

تمام وقت

مدعو

ارشد

دانشجوی دکتری

دکتری

جمع

1

عمران

11

7

14

32

0

2

معماری

-

3

5

8

3

3

شهرسازی

1

-

3

4

0

4

نقشه برداری

-

-

2

2

2

5

متالورژی

- 1

3

6

0

6

مکانیک

-

4

2

6

1

جمع

21

20

20

61

 

 

 

[بازگشت به صفحه دانشکده]