.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

معرفی دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه

دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه

تاریخ: 1399/06/28 - 15:19


 

     معرفی دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه    

 

دانشكده فني مهندسي و علوم دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان با داشتن بيش از 3000 نفردانشجو در 96 رشته تحصيلي و در چهار مقطع كارداني(پيوسته و ناپيوسته)،كارشناسي( پيوسته و ناپيوسته) و كارشناسي ارشد (ناپيوسته) و دکتری از جمله دانشكده هاي فعال و پويا در ميان دانشكده هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان است. در اين دانشكده تعداد 49 عضو هيات علمي تمام وقت با مرتبه مربي،70 عضو هيات علمي تمام وقت با مرتبه علمي استاديار ،4 عضو هيات علمي تمام وقت با مرتبه علمي دانشیار و 1 عضو هيات علمي تمام وقت با مرتبه علمی استادتمام و  20 نفر دانشجوي دكتري كه اكثراً بورس هستند (مجموعاً 144 نفر) در حال فعالیت های آموزشی، علمی و پژوهشی می باشند. دانشکده در حال حاضر فاقد استاد حق التدریس می باشد و تمامی دروس توسط اعضاء هیأت علمی تمام وقت تدریس می گردند.

 

ردیف

آمار اساتید دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه

گروه آموزشی

تمام وقت

جمع

مربی

استادیار

دانشیار

استاد تمام

1

مهندسی عمران

10

12

-

-

22

2

مهندسی معماری و شهرسازی

7

7

-

- 14

3

مهندسی صنایع

2

2 1 -

5

4

مهندسی نقشه برداری

-

2

-

-

2

5

مهندسی مواد و متالورژی

1 3 - -

4

6

مهندسی مکانیک

2

1

1 -

4

7

مهندسی برق و مهندسی پزشکی

2 5

-

-

7

8

هنر و گرافیک

3 1

-

-

4

9

شیمی

- 10

-

-

10

10

ریاضی فیزیک و آمار

10 10

1

-

21

11

میکروبیولوژی و زیست شناسی

2 16

2

1

21

12

مهندسی کامپیوتر

5 5 - -

10

جمع

44

74

5

-

124

 

 

[بازگشت به صفحه دانشکده]