.::. حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی .::.

تسريع در روند فراغت از تحصيل

تسريع در روند فراغت از تحصيل

تاریخ: 1394/01/19 - 10:16


دانشجوي گرامي جهت تسريع درروند فارغ التحصيلي بهتر است درترم يك اقدام به اخذ تائيديه مدرك پايه خود نمائيد تا درهنگام فراغت ازتحصيل به مشكل زماني برخورد ننمائيد.