.::. شورای زنان فرهیخته زنجان .::.

چهارمین جلسه شورای زنان فرهیخته

چهارمین جلسه شورای زنان فرهیخته

تاریخ: 1394/04/15 - 09:57


صورت جلسه نشست تیرماه اعضای شورای فرهیخته

 

چهارمین جلسه اعضای شوراثی زنان فرهیخته با موضوع :

1-    ارزیابی و بررسی نحوه عملیاتی شدن خردادماه

2-    تعیین موضوع همایش و طرح پروپرزال

3-    تعریف و شاخص های فرهیختگی

در تاریخ 15/04/94 از ساعت 16 الی 18 در محل اتاق دربیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان برگزار گردید.

حاضرین جلسه :

 ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان جناب آقای دکتر یداله رجایی ـ ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر جناب آقای دکتر جلیلی ـ ریس محترم دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان جناب آقای دکتر رحمان پرچگانی

ریس شورای زنان فرهیخته سرکار خانم دکتر حسینی الموسوی ـ دبیر شورای زنان فرهیخته سرکار خانم فاطمه رستمخانی ـ مشاور استاندار و مدیرکل زنان و خانواده سرکار خانم ماهرخ بلوری ـ سرکار خانم لیلا افسری ـ سرکار خانم غفاری فر ـ سرکار خانم سوسن رئوفی ـ سرکار خانم دکتر تلخابی ـ

مهمانان جلسه : سرکار خانم نجاری عضو هیات علمی ـ رئیس دفتر فرهنگ سرکار خانم پرچگانی

غایبین جلسه :

سرکار خانم دکتر ذکریایی ـ سرکار خانم کرباسی ـ سرکار دکتر صبحی ـ جناب آقای مرادی

در شروع جلسه خانم دکتر حسینی الموسوی ضمن خیر مقدم به ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای زنجان و ابهر و ریس هیات امنا و اعضای شورا از دبیر محترم شورای زنان فرهیخته خانم رستمخانی درخواست ارائه گزارش نحوه عملیاتی صورتجلسه خردادماه نمودند:

خانم رستمخانی گزارشی از عملکرد کار شورا ارائه نمودند که به پیوست می باشد.

جناب آقای دکتر رجایی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان و جناب آقای دکتر جلیلی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر و جناب آقای دکتر پرچگانی رئیس محترم دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان ضمن تشکر از عملکرد فعالانه شورای زنان فرهیخته استان در زمینه عملیاتی کردن اهداف شورا قول مساعدت و همکاری صمیمانه دادند.

 

 

خانم دکتر حسینی الموسوی رئیس شورا فرمودند: با توجه به این که یکی از اهداف شورای زنان فرهیخته

پژوهش بنیادی می باشد، شورا به جهت عملیاتی کردن این هدف پروزال همایش ملی "بنت الهدی صدر" را تدوین و ارائه نمودند.

سرکار خانم ماهرخ بلوری مشاور استاندار و مدیرکل زنان و خانواده، ضمن اظهار تعجب و خوشنودی از عملکرد فعالانه این شورا، پیشنهاد هماهنگی سخنرانی مسئولین این شورا با رسانه ها و خبرگزاری های استان و تشکیل انجمن مردم نهاد را جزء برنامه های کوتاه مدت شورا و همچنین تشکیل دفتر مطالعات زنان را در دانشگاه آزاد اسلامی خواستار شدند.

 

جمع بندی و مصوبات جلسه :

1-    هماهنگی سخنرانی رئیس شورای زنان فرهیخته با رسانه ها و خبرگزاری های استان زنجان

2-    همایش ملی "بنت الهدای صدر " با اکثریت ارا مورد موافقت اعضاء قرار گرفت و مخاطبین این همایش جامعه زنان می باشد.

3-    تشکیل دفتر مطالعاتی زنان در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان که بتواند طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های مقطع ارشد و دکترای دانشجویان را به طرف حوزه زنان سوق دهد.

4-    تشکیل انجمن مردمی نهاد در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

5-    تکمیل بانک اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان و واحد های تابع

6-     پیگیری تاسیس مهد کودک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

7-    تعریف  فرهیختگی و تعیین شاخص های آن به دلیل ضیق وقت موضوع جلسات آینده تعیین گردید.