.::. حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی .::.

مدارك لازم جهت صدور ريزنمرات برای ترجمه و ریزنمرات داخل کشور

مدارك لازم جهت صدور ريزنمرات اعزام به خارج

تاریخ: 1396/05/29 - 03:17


مدارك لازم جهت صدور ريزنمرات خارج ازكشور ودانشگاه آزاد اسلامي علوم تحقيقات تهران
 

-      كپي دانشنامه

-      كپي شناسنامه

-      کپی کارت ملی

-       واريز مبلغ 300000ریال به شماره حساب سيبا  0104460446004 شعبه زبرجدتهران بانك ملي  

        كليه شعب سراسر كشور


مدارک لازم جهت ریز نمرات داخل کشور

-  ارائه تصویر آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده از این دانشگاه ( گواهینامه موقت یا دانشنامه )

توجه :  در صورت ارائه مدارک فوق جهت ریزنمرات  ترجمه و داخل کشور  به هرشخص دیگر غیر از دانشجو نیز تحویل میگردد.