.::. حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی .::.

مدارك لازم جهت صدور دانشنامه هاي قديمي

مدارك لازم جهت صدور دانشنامه هاي قديمي

تاریخ: 1394/01/19 - 10:13


مدارك لازم جهت صدور دانشنامه هاي قديمي :

 

-      كپي گواهينامه موقت  

-      يك قطعه عكس 3 * 4

-       واريز مبلغ 10000 ريال به شماره حساب 0216238400001 به نام دانشگاه آزاد اسلامي زنجان جهت الصاق تمبر مالياتي به دانشنامه  

-      كپي كارت ملي