.::. شورای زنان فرهیخته زنجان .::.

پنجمین صورتجلسه

پنجمین صورتجلسه

تاریخ: 1394/08/25 - 11:19


بسمه تعالی

صورت جلسه نشست مهر ماه اعضای شورای فرهیخته

 

پنجمین جلسه اعضای شورای زنان فرهیخته با موضوعات زیر :

1-    گزارش عملیاتی شدن مصوبات جلسه 4

2-    چالشها و فرصت های فرهنگی پیش روی زنان و ارائه پیشنهاد و راهکار

3-    تعریف فرهیختگی و تعیین شاخص های آن

در تاریخ 23/07/94 از ساعت 14 الی 17 در محل اتاق دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان برگزار گردید.

حاضرین جلسه :

1-    رییس شورای زنان فرهیخته سرکار خانم دکتر حسینی الموسوی

2-    دبیر شورای زنان فرهیخته سرکار خانم رستمخانی

3-    مشاور استاندار و مدیرکل زنان و خانواده سرکار خانم ماهرخ بلوری

4-    نماینده بیت رهبری دانشگاه سرکار خانم مهدیون

5-    سرکار خانم دکتر تلخابی

6-     سرکار خانم غفاری فر

7-    سرکار خانم افسری

 

غایبین جلسه:

1-    سرکار خانم دکتر رئوفی

2-    جناب آقای دکتر مرادی

مصوبات:

1-    جلسه آتی میزگردی با کارکنان و اساتید هئیت علمی جهت معرفی شورای زنان فرهیخته

2-    موضوع جلسه آینده : فرصتها و چالشهای موجود پیش روی زنان

 

 

در شروع جلسه خانم دکتر حسینی الموسوی ضمن خیر مقدم به حاضرین جلسه و تبریک به بانوان افتخار آورین و مدال آوران در رشته ورزشی و تسلیت گویی به بازماندگان واقعه منا ، گزارشی از عملکرد تابستانه  کار شورا ارائه نمودند:

1-    همایش ملی "بنت الهدای صدر " ، این همایشدر سال 1395 برگزار خواهد شد.

2-    تکمیل بانک اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان و واحد های تابع : از ریاست هیات امنا بصورت سی دی دریافت شد.

3-    تاسیس مهد کودک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان در سال جاری در یکی از ساختمان های دانشکده در سایت امام.

4-    تشکیل دفتر مطالعاتی زنان در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان ، در برنامه بلند مدت قابل اجر ا می باشد.

5-    تشکیل انجمن مردمی نهاد در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان ، در برنامه بلند مدت می باشد.

سرکار خانم حسینی الموسوی اظهار نمودند : در مورد  فرصت ها و چالش های زنان اظهار نمودند: خدمات دولت برای زنان باید پررنگتر و نمایان تر شود تا جامعه بداند دولت پشتیبان بانوان می باشد.

    آگاهی و اطلاعات اسلامی جامعه بخصوص در حوزه زنان، را باید بالا ببریم: اسلام هیچ محدودیتی برای زنان قائل نشده است . زنان همانند مردان در کلیه حوزه های اجتماعی می توانند فعالیت داشته باشند با توجه به علایق و استعداد  باعث پیشرفت و توسعه کشورمان شوند.

      سرکار خانم ماهرخ بلوری اظهار نمودند: ضمن تشکر از سخنان خانم حسینی درخواست و دعوت از ایشان به همراه اساتید برای برگزاری جلسه آتی شورای زنان فرهیخته استان زنجان با موضوع ازدواج سفید در استانداری دعوت بعمل نمودند.

       همگی باید باهم همکاری و هماهنگ در مورد ازدواج سفید همگام شویم . دانشگاه و دولت باید باهم همکاری صمیمانه داشته باشد بطور مثال کارگاه ها و همایش هایی در این مورد برگزار کنیم.

آموزش بصورت عینی و نمادین باشد اثر بخش تر است.

سرکار خانم بلوری اظهار نمودند: خواستار شدند مسئولین دنباله رو برنامه ها شوند و در هیچ مقطع زمانی از صفر شروع نکنند . دانشجویان و مردم از شورا زنان فرهیخته و اهداف آن خبر ندارند. برای اطلاع رسانی نیز باید برنامه ریزی انجام شود. برای بررسی و برنامه ریزی و تصمیم گیری بهتر است همه جوانبه و از دو بعد به موضوعات نگاه شود و برای این منظور از آقایان نیز در این جلسات دعوت بعمل آید.

     سرکارخانم دکترتلخابی اظهار نمودند: جامعه ما آدمهای مدرن با شخصیت های غیر مدرن تربیت می کند، در این زمینه نیاز به کارهای ژرف سازی می باشد و باید فرهنگ سازی شود. برای توسعه فرهنگی زنان یا هر حوزه ایی که تصور می شود، استراتژی ملی باید باشد و زیر ساخت تربیتی باید درست شود. با شناخت چالش ها می توان گام هایی برای برطرف چالش ها برداشت. واژه فرهیختگی در لغت نامه به معنی فرهنگ و ادب  است.

 سرکار خانم افسری اظهار نمودند: در مورد کلمه فرهیخته که موضوع جلسه است در تکمیل سخنان خانم تلخابی فرهیخته کسی است که ژرف اندیش است و در مجموعه ایی از فرهنگ ها قرار گیرد. فرهیخته کلمه عام باشد و اگر خاص باشد می شود نخبه. پس باید در مجموع فرهنگ ها و سازگار از دید سنتی و مدرن باشد تا فرهیخته شود. زیرا ما ها هنوز با دید سنتی در نسل مدرن ( رسانه ها و تکنولوژی و ... ) زندگی می کنیم. هر موقع از دین و تمدن و اقتصاد صحبت می شود دانشجویان توجه نمی کنند، چون شکاف در فرهنگ ایجاد شده است.

سرکار خانم غفاری اظهار نمودند: در خصوص تعریف فرهیخته از دیدگاه علم آموخته تربیت شده ـتأدیب  می باشد.

زن فرهیخته باید تغییرات با پیشرف را بشناسد و در موقعیت جغرافیایی خود استفاده کند.

محیط خارج ازایران برای ما برنامه ریزی می کنند، برای دین زایی و فرهنگ زایی در ایران، برای آسیب شناسی شاداب سازی محیط از کودکان تا جوانان باید زمینه سازی شود.

سرکار خانم مهدیون نماینده دفتر نهاد رهبری با تشکر و اقتدار از حاضرین جلسه شرحی از فعالیت دفتر نهاد رهبری در دانشگاه شرح دادند و اعلام همکاری با شورای زنان فرهیخته نمودند.