.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

طرح درس پرستاری

طرح درس

تاریخ: 1396/09/03 - 15:13


طرح درس پرستاری

نیمسال اول  95-94

دکتر فریده یغمایی

آمار و روش تحقیق

پرستاری بهداشت جامعه

دکتر محمد اشرف سمنانی

-

ویدا صادق زاده

پرستاری ویژه

پرستاری داخلی- جراحی3 ( تنفس)

پرستاری داخلی- جراحی2 ارتوپدی

پرستاری بزرگسال سالمندی(1)

پرستاری داخلی- جراحی4نورولوژی

طیبه صمدپور املشی

زبان تخصصی  

بررسی وضعیت سلامت

داخلی- جراحی4(خون)

داخلی –جراحی2(گوارش)

پرستاری داخلی –جراحی3

دکتر سیده وحیده حسینی

اصول و مهارت های پرستاری

پرستاری مادران و نوزادان1

زبان تخصصی

سیده سوسن رئوفی کلاچایه

اصول و مهارت های پرستاری

پرستاری بیماری های داخلی جراحی 4

پرستاری بزرگسالان سالمندان 3

مهتاب مروجی

-

ایران قاسمی

پرستاری کودکان

اعظم روشندل

روانشناسی فردی و اجتماعی

پرستاری بهداشت روان

پرستاری بیماری­ های روان

کارآموزی بهداشت روان1

سعیده نجفی

پرستاری مادران ونوزادان2

پرستاری بهداشت روان1

پرستاری اصول و مهارت­ ها

پرستاری بهداشت روان 2

خدیجه اوجاقلو

اصول و مهارت­ های پرستاری

 
لطفاً برای مشاهده فایل ها بر روی موضوع مورد نظر کلیک نمایید.
 
 
 
 
طرح درس نیمسال دوم 95-1394
 
 

دکتر فریده یغمایی

اپیدمیولوژی

فناوری اطلاعات

سلامت فرد و خانواده

دکتر محمد اشرف سمنانی

-

ویدا صادق زاده

پرستاری ویژه

پرستاری بزرگسال سالمند2( تنفس)

پرستاری داخلی- جراحی 4 (اعصاب)

 

طیبه صمدپور املشی

پرستاری در فارماکولوژی

فرآیند آموزش به بیمار

پرستاری داخلی- جراحی3 (ایدز، ایمنی، آلرژی)

پرستاری داخلی- جراحی 4(خون)

دکتر سیده وحیده حسینی

پرستاری سلامت جامعه

فناوری اطلاعات

سیده سوسن رئوفی کلاچایه

پرستاری بزرگسالان سالمندان 2-(کلیه)

پرستاری بزرگسال سالمند(قلب)

پرستاری داخلی- جراحی3 (قلب)

پرستاری داخلی جراحی 4 (پوست)

مفاهیم پرستاری

مهتاب مروجی

پرستاری در بحران و فوریت

پرستاری بزرگسال سالمند 2( اختلالات تولید مثل)

پرستاری بزرگسال سالمند 3(اختلالات حسی)

پرستاری بزرگسال سالمند 3(اختلالات متابولیک)

ایران قاسمی

پرستاری کودک سالم

اعظم روشندل

پرستاری بیماری روان

روانشناسی فردی واجتماعی

اختلالات سلامت مادر و نوزاد

فرآیند آموزش به بیمار

سعیده نجفی

پرستاری بیماری های روان

پرستاری سلامت مادر و نوزاد

دکتر فاطمه موحد فارماکولوژی
 
 
 
طرح درس نیمسال اول  96-1395
 
 
               

دکتر فریده یغمایی

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

پرستاری سلامت فرد و خانواده

روش تحقیق

دکتر محمد اشرف سمنانی

اصول مدیریت خدمات پرستاری

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

ویدا صادق زاده

پرستاری ویژه

پرستاری بزرگسال سالمند1

پرستاری بزرگسال سالمند3

پرستاری داخلی- جراحی 4 (اعصاب)

 

طیبه صمدپور املشی

پرستاری بزرگسالان سالمندان 3

بررسی وضعیت سلامت

زبان تخصصی

پرستاری بیماری های داخلی جراحی 4( خون)

دکتر سیده وحیده حسینی

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

زبان تخصصی

پرستاری سلامت فرد و خانواده

سیده سوسن رئوفی کلاچایه

پرستاری بزرگسالان سالمندان 2-(کلیه)

پرستاری بزرگسال سالمند(قلب)

پرستاری داخلی- جراحی3 (قلب)

پرستاری داخلی –جراحی 4 (پوست)

مفاهیم پرستاری

اصول و مهارت های پرستاری

مهتاب مروجی

 

ایران قاسمی

 

اعظم روشندل

پرستاری بهداشت روان

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

کارآموزی بهداشت روان و بیماری روان

سعیده نجفی

اصول و مهارت های پرستاری

پرستاری بهداشت روان

دکتر معصومه اصل روستا فیزیولوژی