.::. حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی .::.

مدارك موردنياز جهت صدور گواهينامه موقت ودانشنامه

مدارك موردنياز جهت صدور گواهينامه موقت ودانشنامه

تاریخ: 1396/05/29 - 13:43


مدارک مورد نیاز جهت صدورگواهینامه موقت ودانشنامه :

 


1-     ارائه2 برگ کپی شناسنامه ودرصورت داشتن توضیحات 2 برگ

2-   عکس 4*3 چهار قطع رنگی یا سیاه وسفید

3-  کپی پایان خدمت 2 برگ یا گواهی اشتغال به خدمت ویا گواهی اشتغال به تحصیل

4-    اصل مدرک مقطع پایه وکپی آن 2 برگ

5-   واریز مبلغ 20000 ریال به شماره حساب  021238400001 بانک ملی جمهوری به نام دانشگاه برای کلیه مقاطع تحصیلی

واریز مبلغ 110000 ریال به حساب سیبا 010446044604شعبه زبرجد تهران برای مقطع کارشناسی (پیوسته وناپیوسته )

واریز مبلغ 55000 ریال به حساب سیبا 0104460446004شعبه زبرجد تهرات برای مقطع کاردانی

واریز مبلغ 130000 ریال به حساب سیبا 010446446004 شعبه زبرجد تهران برای مقطع کارشناسی ارشد

ضمنا" فارغ التحصیلان قبل از مورخه 30/11/82  جهتا اطلاع کامل از مبلغ فیشهای واریزی به فارغ التحصیلان مراجعه نمایند.

6-   ارائه کارت دانشجویی

7-برای دانشجویان رشته پرستاری ومامائی ارائه مجوز پایان طرح خدمتی ( یا معافیت از طرح ) ومجوز تحویل مدارک ( مراجعه به گروه ) الزامی می باشد.

8- كپي كارت ملي

پس از تکمیل نمودن مدارک فوق وتحویل به گروههای مربوطه پرونده تحصیلی پس از طی مراحل لازم از طریق آموزش به امور فارغ التحصیلان ارسال می گردد سپس دانشجو با مراجعه به فارغ التحصیلان فرم تسویه حساب تحویل می گردد.

برای دانشجویانی که درحین تحصیل کارت معافیت از خدمت گرفته اند ویا پس از اتمام تحصیل به نظام وظیفه معرفی می گردند بعد از تکمیل فرم تسویه حساب توسط فارغ التحصیلان به مرکز نظام وظیفه معرفی خواهند شد.