.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

مراحل انتخاب واحد

انتخاب واحد

تاریخ: 1399/11/01 - 15:35


 

 

 

 

 

الگوریتم انتخاب واحد دانشجویان طبق برنامه زمان­بندی هر ترم

 


 

اطلاع از جدول زمان­بندی انتخاب واحد، حذف و اضافه، شروع کلاس ها و امتحانات

 

مراجعه به فایل تحصیلی در سایت و اطلاع از نمرات امتحانات نیمسال قبل

 

مراجعه به فایل تحصیلی در سایت و اطلاع از لیست دروس ارائه شده رشته مربوطه

 

پرداخت شهریه ثابت و بازکردن فایل مالی

 

انتخاب واحد اینترنتی طبق چارت ترمی با رعایت پیش نیاز، سقف مجاز، تعداد واحد

 

ارائه پرینت انتخاب واحد به استاد راهنما

 

حضور به موقع در کلیه کلاس ­ها تا آخر ترم

 

حذف و اضافه نهایی با نظر استاد راهنما در بازه زمانی مشخص شده

 

پرداخت شهریه متغیر

 

مراجعه به کارشناس گروه و استاد راهنما برای تأیید نهایی

2 هفته پس از انتخاب واحد