.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

فارغ التحصیلی

فارغ التحصیلی

تاریخ: 1399/11/01 - 15:36


 

 

 

 

 


مراحل مربوط به فارغ التحصیلی و دریافت دانشنامه

 

 

شرکت در امتحان جامع(فینال) و کسب نمره قبولی

 

تکمیل فرم ­های تسویه حساب

 

 

تسویه حساب بیمارستان

 

تسویه حساب دانشگاه

 

تکمیل مدارک فارغ التحصیلی

(کپی شناسنامه،کارت ملی،عکس، تأییدیه تحصیلی، مدرک اصلی پیش­دانشگاهی، سندپذیرش، وکارنامه

 

تکمیل پیش نویس فرم فراغت

 

مراجعه به دانشگاه های علوم پزشکی برای شروع طرح نیروی انسانی

 

 

برای دانشجویان مامایی اجباری نیست

 

برای دانشجویان پرستاری اجباری است

 

ارائه پایان طرح(دانشجویان پرستاری) و درخواست  مجوز صدور مدرک از پرتال دانش آموختگان سازمان مرکزی

 

پیگیری درخواست  مجوز صدور مدرک از پرتال دانش آموختگان سازمان مرکزی از دانشگاه

 

مراجعه و دریافت دانشنامه موقت از اداره فارغ التحصیلان معاونت دانشجویی دانشگاه

 

مراجعه و دریافت دانشنامه اصلی از اداره فارغ التحصیلان معاونت دانشجویی دانشگاه با ارائه دانشنامه موقت